– o dofinansowanie dla 3 projektów UE m.st. Warszawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:

„Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”,

„Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”,

„Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”.

Odbędzie się także uroczyste przekazanie umów dotacyjnych pomiędzy Samorządem Woj. Mazowieckiego a m.st. Warszawą w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021.

W obu wydarzeniach ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego będzie uczestniczyć Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, z kolei m.st. Warszawę będą reprezentować zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski oraz dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Pan Maciej Fijałkowski.

W uroczystości będą uczestniczyć także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wejście do ROD Waszyngtona znajduje się od Al. J. Waszyngtona – wejście przy bramie wjazdowej. Aby dojść do Domu Działkowca należy iść prosto po przekroczeniu bramy. Dom Działkowca wraz ogrodem, gdzie ma się odbyć uroczystość, będzie po lewej stronie.

pozycjonowanie stron warszawa