– o dofinansowanie dla 3 projektów UE m.st. Warszawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014 – 2020:

„Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”,

„Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”,

„Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”.

Odbędzie się także uroczyste przekazanie umów dotacyjnych pomiędzy Samorządem Woj. Mazowieckiego a m.st. Warszawą w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021.

W obu wydarzeniach ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego będzie uczestniczyć Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, z kolei m.st. Warszawę będą reprezentować zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski oraz dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Pan Maciej Fijałkowski.

W uroczystości będą uczestniczyć także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wejście do ROD Waszyngtona znajduje się od Al. J. Waszyngtona – wejście przy bramie wjazdowej. Aby dojść do Domu Działkowca należy iść prosto po przekroczeniu bramy. Dom Działkowca wraz ogrodem, gdzie ma się odbyć uroczystość, będzie po lewej stronie.