Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 dobiega już końca. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem i po feriach zimowych, w lutym przyszłego roku, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 111 będą się już mogły uczyć w komfortowych warunkach, w wyremontowanym obiekcie. Dodatkowo będzie to też nowa siedziba Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W mokotowskiej placówce zakończono prace instalacyjne i budowlane, zagospodarowano też teren wokół budynku szkoły. Odnowiono elewację, a na terenie zielonym obok boisk zamontowano siłownię plenerową. W tej chwili trwają dostawy sprzętu rehabilitacyjnego oraz multimedialnego, mebli, artykułów sanitarnych oraz rolet. Na początku grudnia rozpoczną się odbiory prowadzone przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a następnie Sanepid, Straż Pożarną i PINB. Przed frontem szkoły można już podziwiać odrestaurowany, modernistyczny, trójkolorowy wizerunek syrenki warszawskiej, napis „Szkoła powszechna im. Generała Juljana Stachiewicza” oraz okrągłą odznakę I Brygady Legionów Polskich. Patron szkoły był bowiem legionistą, generałem brygady Wojska Polskiego oraz historykiem wojskowości. Szkołę wybudowano w latach 1934-1935 według projektu Juliusza Żórawskiego. Trwają jeszcze prace konserwatorsko-restauratorskie przy drugim sgraffitowym przedstawieniu syrenki, w jednej z klatek schodowych. W zmodernizowanym obiekcie przy ul. Różanej 22/24 będą się uczyły dzieci ze Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 111. Ponadto z Rzymowskiego 36 zostanie tam przeniesiony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”, dzięki czemu placówka (16 oddziałowe liceum ogólnokształcące oraz MOS z internatem), zyska wreszcie siedzibę, biorącą pod uwagę specyficzne potrzeby młodzieży z orzeczeniami. Koszt modernizacji to 29,3 mln zł. Przeprowadza ją konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. – lider konsorcjum, SEKOI Sp. z o.o. – partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o. Miasto planuje już modernizację kolejnych placówek – m.in. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 oraz Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6.