Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza upływają w cieniu
pandemii koronawirusa, która dla wolontariatu i osób w niego zaangażowanych
jest ogromnym wyzwaniem, ale również sprawdzianem wytrwałości i determinacji.
Dziękuję, że w tym trudnym czasie dbamy o siebie i pomagamy sobie nawzajem.
Odrodziła się również pomoc sąsiedzka, co pokazuje jak ważna jest dla nas
troska o drugiego człowieka
– mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka
koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Wolontariat
to aktywność dla osób w każdym wieku. Cieszy się zainteresowaniem dorosłych i
seniorów, ale najchętniej podejmowany jest przez osoby młode. Co istotne – żeby
zostać wolontariuszem nie trzeba być pełnoletnim, a w wielu miejscach od
wolontariuszy nie są wymagane żadne specjalne kompetencje, wykształcenie czy
doświadczenie.

Dzięki
wolontariuszom sprawnie funkcjonuje szereg warszawskich organizacji
pozarządowych. Wspierają oni działania ogromnej części stowarzyszeń i fundacji,
które pomagają osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom i rodzinom, osobom w
kryzysie bezdomności. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej, duża część
warszawskich wolontariuszy nie zaprzestała swojej działalności. Pandemia
sprawiła, że część wolontariackich aktywności jest realizowana w sposób zdalny.
Setki osób angażują się w e-wolontariat – świadczony za pomocą Internetu i
zdalnie udziela korepetycji.

Karolina Zdrodowska: – W Warszawie od 2016 r. systemowym wsparciem
dla rozwoju i promowania wolontariatu jest projekt „Ochotnicy warszawscy”. W
tym celu uruchomiliśmy na przykład miejski portal wolontariatu ochotnicy.waw.pl, który odwiedza ponad 100
tys. osób rocznie. Zamieszczamy tam oferty zaangażowania na terenie całej
Warszawy. Dzięki temu każdy może znaleźć wolontariat dla siebie – blisko domu lub
w formie online, jako e-wolontariat. Jednocześnie korzystając z portalu każda
instytucja czy organizacja pozarządowa może w prosty sposób zaprosić
mieszkańców do współpracy.

W
ramach działań miasta wolontariusze mają również możliwość skorzystania z bezpłatnych
szkoleń, podnoszących ich kompetencje i poszerzających wiedzę. Wspierani są
także koordynatorzy wolontariatu, którzy mogą brać udział w szeregu szkoleń,
wydarzeń czy korzystać z poradnictwa. Dzięki temu coraz lepiej i sprawniej
organizujemy wolontariat w Warszawie, a jego popularność wciąż rośnie.

Warszawscy
wolontariusze

Ponad
700 wolontariuszy pomaga seniorom oraz osobom przebywającym na kwarantannie i
angażuje się w pracę dzielnicowych zespołów „Warszawa Wspiera”, które
uruchomiliśmy pod koniec marca. W ramach tego systemu we wszystkich dzielnicach
miasta działają zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników
urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji
pozarządowych i ich wolontariuszy. Wyposażeni w niezbędne środki ochrony
osobistej docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których np. robią
zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmieci.

Od
początku trwania pandemii wolontariusze wspierają również Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie”, które prowadzi akcję wolontariacką „Dbam o
Seniora”. Dorośli wolontariusze dostarczają obiady seniorom, którzy korzystali
ze stołówki CAM, a obecnie – ze względu na zagrożenie epidemiczne i stan
zdrowia – pozostają w domach.

Z kolei w
związku z nachodzącymi świętami, w ramach akcji „Warszawska
wigilia z dostawą”
, wolontariusze dostarczą pod drzwi samotnych, starszych,
potrzebujących mieszkańców świąteczne paczki – oczywiście z zachowaniem
wszelkich norm sanitarnych.