Nagroda, ustanowiona
przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, podkreśla znaczenie młodych ludzi,
którzy działają na rzecz miasta poprzez wzmacnianie społeczeństwa
obywatelskiego, rozwijanie lokalnej społeczności i poszanowanie praw człowieka.
Nagroda jest również wyrazem uznania dla Tadeusza Mazowieckiego za jego wkład w
budowanie demokratycznego państwa.

Dziękujemy,
że czują się państwo odpowiedzialni za to, jak toczy się świat – tak jak patron
tej nagrody, Tadeusz Mazowiecki. Dzięki Państwa aktywności Warszawa cały czas
się zmienia – po to, aby nadal być miastem otwartym, różnorodnym, tolerancyjnym
i przyjaznym mieszkańcom. Miastem, które inspiruje. Jesteśmy pod wrażeniem
państwa sprawczości, odwagi, kreatywności i skuteczności, z jaką zmieniają
państwo swoje otoczenie
– mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy,
który przewodniczył obradom kapituły konkursu.

Wyznajemy
zasadę, że nic o młodych bez młodych, dlatego od wielu lat systemowo działamy
na rzecz młodych warszawiaków. Od 2016 roku realizujemy między innymi program
„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, który wyznaczył
kierunki polityki młodzieżowej miasta. Obecnie, kontynuując założenia „Młodej
Warszawy”, pracujemy nad polityką młodzieżową m.st. Warszawy, która będzie
częścią strategii #Warszawa2030
– podkreśla prezydent Trzaskowski.

Laureaci
nagrody

Aldona
Machnowska–Góra, zastępca prezydenta Warszawy, wchodząca w skład komisji
konkursowej: – Warszawa stawia na
dialog, samorządność, partycypację, aktywność mieszkańców, którzy tworzą tkankę
miejską. Stawia na odpowiedzialność za to, co nas otacza, dlatego na
partnerskich zasadach z mieszkańcami chcemy zmieniać miasto na lepsze. Młodzi
ludzie są kluczowi na tej drodze i nie muszą czekać, aż będą wystarczająco
dorośli. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wyróżniliśmy ich za działania
i projekty realizowane w 2019 roku. Kapituła nagrody zdecydowała o przyznaniu
po jednej nagrodzie głównej oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii
wiekowej, tj. 15-19 lat oraz 20-26 lat.

Nagroda
główna Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za
działania zrealizowane w 2019 roku, w wysokości 10 tys. zł:


kategoria wiekowa 15-19 lat:

Dominik
Kuc za wyróżniającą się postawę w walce o prawa osób LGBTQ+ oraz dbanie, aby
Warszawa była miastem otwartym, dostępnym i bezpiecznym dla wszystkich
mieszkańców, a także za aktywną działalność w obszarze samorządności i
partycypacji w Warszawie.


kategoria wiekowa 20-26 lat:

Agnieszka
Szeliga, Artur Werbel i Konrad Kozłowski za wyróżniającą się postawę w
działalności na rzecz osób Głuchych i Słabosłyszących, którą realizują w ramach
Fundacji Akademia Młodych Głuchych, a także za odwagę w podejmowaniu trudnych i
niepopularnych tematów oraz działania na rzecz integracji i aktywizacji
wszystkich mieszkańców Warszawy.

Wyróżnienia
w
ramach Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego za
działania zrealizowane w 2019 roku w wysokości 2,5 tys. zł:


kategoria wiekowa 15-19 lat:

1.
Anna Kaczmarska, Maurycy Marmaj, Franciszek Kryczek, Jan Dąbrowski za wzorowy
przykład samorządności uczniowskiej, wyróżniającą się postawę w walce z
kryzysem klimatycznym oraz skuteczność w rozwiązywaniu problemów uczniów i
uczennic na terenie swojej szkoły;

2.
Marcin Ochmański za odważne i systematyczne działania na rzecz osób bezdomnych,
wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych, a także za aktywną działalność
w obszarze samorządności i partycypacji młodych w Warszawie.


kategoria wiekowa 20-26 lat:

 1. Jakub Kocjan za działania prodemokratyczne i
  antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności
  sądownictwa;
 2. Paweł Bącal za działania na rzecz promocji
  wartości prodemokratycznych i proeuropejskich, a także za wzmacnianie integracji
  Polski z Unią Europejską oraz budowanie zaufania młodych ludzi do tej
  instytucji.

Więcej informacji o nagrodzie: um.warszawa.pl/nagrodadlamlodych.