Przy ul. Zabranieckiej
już trwają zaplanowane rozbiórki oraz roboty porządkowe i organizacyjne. W
ostatnich tygodniach zakończył się montaż prefabrykowanej żelbetowej
konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe. Konstrukcja składa się z 8
masywnych słupów o wadze ponad 9 ton każdy. Chłodnie zostały już przeniesione i
zainstalowane w nowej lokalizacji. Sukcesywne postępy widać również przy
pracach rozbiórkowych dawnej sortowni, w której miejscu pojawi się nowa, w
pełni zautomatyzowana sortownia na 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki.

Toczące się prace
przygotowawcze są zadaniem niezwykle istotnym, gdyż to właśnie staranność i
jakość ich sfinalizowania wpłyną na kolejne etapy inwestycji. – Wykonawca
prowadzi prace rozbiórkowe, przygotowuje teren, wyłania kolejnych
podwykonawców. Ta rozbudowa jest priorytetem Spółki i przyszłością całej
Warszawy. To będzie nowoczesna, bezpieczna dla mieszkańców i środowiska
instalacja, która ustabilizuje gospodarkę odpadami w stolicy –
mówi
Zdzisław Gawlik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st.
Warszawie.

Obecnie trwają prace
rozbiórkowe w obrębie hali kompostowni i dojrzewania kompostu oraz hali
czyszczenia kompostu. Wkrótce do rozbiórki zostaną zgłoszone kolejne obiekty.

Pełna informacja o
inwestycji

Równolegle zakończono
prace nad centrum informacyjnym, które będzie poświęcone inwestycji na każdym
jej etapie. Ścianę frontową budynku pokrył mural, który jest wizualizacją
rozbudowanej instalacji, a który powstał przy użyciu farb ekologicznych. Miejsce
to będzie kluczowym źródłem wiedzy na temat inwestycji na wszystkich etapach
rozbudowy instalacji. Stanie się również punktem edukacji ekologicznej, który
będzie otwarty dla mieszkańców w każdym wieku oraz dla dziennikarzy.

Bezpieczny, nowoczesny
i użyteczny

Po zakończeniu
rozbudowy – w 2024 roku – Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych
(„ZUSOK”) w Warszawie będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Będzie
całkowicie bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Instalacja powstaje
w oparciu o najlepsze dostępne technologie.

Rozbudowany zakład dysponować
będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność
wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. To ponad 40 proc. wszystkich
odpadów, jakie powstają w Warszawie. Dzięki zmodernizowanej instalacji odpady
zostaną przekształcone w prąd i ciepło, które trafią do kilkunastu tysięcy
gospodarstw domowych w Warszawie.

Stanie się to z
korzyścią dla portfeli mieszkańców stolicy, ponieważ rozbudowa wpłynie
pozytywnie na ogólną stabilizację cen wywozu odpadów. Wynika to nie tylko z
faktu ograniczenia kosztów związanych z transportem i zaleganiem odpadów, ale
także z tego, że wykorzystywana w technologia jest obecnie najtańszym i
najefektywniejszym sposobem utylizacji.