Piesi
to najmniej chronieni uczestnicy ruchu. Aby poprawić ich bezpieczeństwo na
drodze, w latach 2016-2020 przeprowadziliśmy audyt 4093 przejść dla pieszych
bez sygnalizacji.


Dzięki audytowi Warszawa zyskała bazę
danych, jakiej prawdopodobnie nie ma żadne podobnej skali miasto na świecie. Od
początku audytu poprawiliśmy bezpieczeństwo na ponad 200 przejściach. W tym
roku chcemy zrobić to na kolejnych 100 zebrach
– powiedział Michał
Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Gdzie i jakie zmiany

W
2021 r. mamy w planach przebudowę kolejnych 100 przejść, z czego ponad połowa
to te o najniższych ocenach (0 lub 1 pkt. w skali 0-5).

Największe
zmiany czekają ciąg ulic Umińskiego-Abrahama-Meissnera. Przebudowa tych ulic
rozpoczęła się już jesienią zeszłego roku. Po jej zakończeniu bezpieczniej
będzie na 25 zebrach, z których korzystają mieszkańcy sąsiadujących z tymi
ulicami osiedli, w tym dzieci i uczniowie pobliskich szkół. Przejścia zostaną
skrócone, dzięki czemu piesi będą mogli szybciej pokonać jezdnię i będą lepiej
widoczni – przede wszystkim dzięki eliminacji nielegalnego parkowania przed
zebrą.

Takie
same zmiany czekają północny odcinek ul. Mickiewicza, między pl. Wilsona a
Potocką. Znajduje się tam w sumie 8 przejść dla pieszych ocenionych na 0 lub 1
punktów. Bezpieczeństwo chcemy poprawić również na ul. Sokratesa. Zebry na tej
ulicy zostały doraźnie zabezpieczone progami zwalniającymi, do czasu
wprowadzenia większych zmian. Na sąsiednich ulicach Conrada i Przy Agorze
również podniesie się bezpieczeństwo. 5 tamtejszych zebr zyska większe azyle,
uspokajające ruch.

Bezpieczniej
będzie także w Śródmieściu. Do poprawy idą dwa przejścia przez Al. Ujazdowskie,
uznane przez audytorów za najbardziej niebezpieczne w centrum miasta. Zmienią
się podobnie jak to się stało w przypadku zebry na wysokości parku
Ujazdowskiego. Przy okazji zmian na pl. Trzech Krzyży przebudujemy również
przejścia na placu – zwłaszcza to w poprzek placu, przez kilka ruchliwych pasów
ruchu (tu stanie sygnalizacja). Zniknie również niebezpieczne przejście u
zbiegu Żurawiej i Brackiej – pojawi się tam bezpieczny azyl. Szereg
niebezpiecznych przejść poprawimy przy okazji przebudowy pl. Pięciu Rogów –
m.in. krótsze i bezpieczniejsze będą zebry u zbiegu Złotej i Jasnej. Sam plac
również stanie się bardziej przyjazny pieszym – dziś przejście w ciągu ul.
Chmielnej jest niewygodne dla pieszych i przecina bardzo ruchliwą ulicę.

Sygnalizacje dla
pieszych

Jak
co roku planujemy również budowę nowych sygnalizacji świetlnych. Staną one
głównie na dużych, ruchliwych arteriach o dwóch pasach ruchu. Dzięki
sygnalizacji ruch będzie uporządkowany. Na liście są m.in. przejścia przez
Marszałkowską (przy Senatorskiej), al. Krakowską (przy Tapicerskiej),
Kondratowicza (przy Blokowej), oraz I. Gandhi (przy Hirszfelda i Teligi).
Sygnalizacja ma stanąć u zbiegu Lazurowej i Dywizjonu 303, zaś kompleksową
przebudowę przejdzie skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i Ryżowej. W miarę
dostępnych środków planujemy budowę kolejnych świateł, m.in. na ul. Czecha, al.
Reymonta, ul. Połczyńskiej i ul. KOR.

Wdrażamy
zaproponowane rozwiązania

Od
2016 roku sprawdzone zostały 4093 zebry. Audytorzy zbadali je bardzo szczegółowo.
Przeprowadzili pomiary i obliczenia, biorąc pod uwagę 30 kryteriów. Wśród nich
znalazły się m.in. widoczność, organizacja ruchu pojazdów, oznakowanie pionowe
i poziome czy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na ich podstawie
ocenili każde przejście, dając notę od 0 do 5. Te, które otrzymały najniższe
noty – „zera”, „jedynki” i w kilku przypadkach „dwójki” – zostały
zakwalifikowane do priorytetowych działań naprawczych. Takich przejść wskazano
481.

Oprócz
oceny, każda zebra została opatrzona komentarzem z rekomendacją rozwiązań.
Audytorzy podali te, które ich zdaniem najlepiej wpłyną na komfort pieszych w
danym miejscu. Na tej podstawie podejmujemy pracę w terenie, poprawiając
bezpieczeństwo wskazanych przejść. W latach 2016-2019 problem rozwiązaliśmy na
ponad 100, w tym 55 „zerach” i „jedynkach”. W 2020 r. przebudowę przeszło
kolejnych ponad 100 przejść, w tym 57 „zer” i „jedynek”. To oznacza, że już
ponad 20 proc. najbardziej niebezpiecznych przejść zostało przebudowanych.