O Kongresie

Szósta edycja Kongresu Wodnego (15-18 lutego) zorganizowana została pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders”. Odbywa się ona pod patronatem prezydenta m.st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego.

Uczestnicy  będą rozmawiać m.in. o tym jak przewidzieć powódź i w zrównoważony sposób rozwijać miejskie systemy wodociągowe. W planie wydarzenia są sesje oraz webinary połączone z dyskusjami ze słuchaczami. Miejsca ciekawe pod względem inżynierii wodnej otrzymają wyróżnienia.

W Kongresie weźmie udział online ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia są: PAN, SGGW i Instytut Geofizyki PAN. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką wody. Podczas wydarzenia uczestnicy przyjrzą się problemom zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk wodnych, hydrauliki środowiskowej, inżynierii hydraulicznej i naturalnych zagrożeń. Wśród panelistów będą reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej rganizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

Transmisje z Warszawy, Berlina, Wiednia, Brukseli i Sheffield

Ze względu na trwającą pandemię kongres odbędzie się online w formule spotkań z limitem miejsc w studiach zorganizowanych w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także w stacjach Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Wiedniu i Brukseli oraz na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Spotkania te transmitowane będą do uczestników z całego świata. Kongres organizowany jest z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Uroczystość otwarcia kongresu odbędzie się 15 lutego o godz. 10.00 i będzie transmitowana na profilu Polskiej Akademii Nauk na Facebooku. Z ramienia prezydenta Rafała Trzaskowskiego w uroczystości otwarcia weźmie udział również Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Na profilu będzie można także obejrzeć na żywo rozdanie nagród Regional IAHR Hydro-Environment Heritage i Industry Innovation Awards przyznawanych obiektom inżynierii hydraulicznej oraz zamknięcie konferencji (18 lutego). Webinary i sesje będą dostępne dla osób, które wcześniej zgłosiły swój udział.

Harmonogram i dodatkowe informacje o kongresie IAHR można znaleźć na stronie Kongresu.

Zapraszamy dziennikarzy do udziału online w części lub w całości Kongresu. Chęć udziału można zgłaszać, podając dane kontaktowe (e-mail, nazwisko, redakcja) na adres: [email protected].