Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się
stołeczne Biuro Rzeczy Znalezionych przyniesiono w ubiegłym roku m.in. 327
telefonów, 206 zegarków, 48 tabletów, 37 rowerów, 26 laptopów, 15 czytników e-booków
oraz 7 aparatów fotograficznych. Na przechowanie trafiło też 19 łańcuszków, 12
pierścionków i 8 obrączek znalezionych na terenie miasta.

Przedmioty dostarczane są przede wszystkim
przez instytucje, takie jak policja, straż miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko
Chopina, Centrum Nauki Kopernik, stołeczne kina czy centra handlowe.

Znalezione rzeczy czekają na właściciela 2 lata  

7
proc. rzeczy znalazło właściciela

Pracownicy biura poszukują właścicieli
przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów,
znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz ostatnio wybierane numery w telefonach
komórkowych lub kontaktują się drogą mailową (o ile jest to
możliwe i urządzenie nie zostało zablokowane). W przypadku rzeczy, które nie zawierają
dokumentów lub jakichkolwiek danych kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie zaledwie
około 7 proc. rzeczy.

Rzeczy są przechowywane przez dwa lata od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo własności przechodzi na
znalazcę, o ile odbierze rzecz w terminie 21 dni. W przypadku
nieodebrania rzeczy ich właścicielem staje się na
mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych m.st. Warszawa.

Rzeczy te są nieodpłatnie przekazywane
komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom pomocniczym lub jednostkom
organizacyjnym  m.st. Warszawy. W 2019 r. przekazano 661 rzeczy, w tym 57
aparatów fotograficznych, 34 czytników e-booków, 132 komputery, 77 rowerów, 105
telefonów komórkowych. Pozostałe nieodebrane rzeczy przeznaczone są do
sprzedaży lub likwidacji, jeśli ich stan na to pozwala tzn. utraciły wartość
użytkową, posiadają wady, uszkodzenia lub zagrażają bezpieczeństwu
użytkowników.

 

Najczęściej gubimy telefony komórkowe

Jak
odebrać zagubione rzeczy?

Aby odebrać zagubione przedmioty w miejskim
biurze przy ul. Dzielnej, należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument
poświadczający własność. Kiedy jest to niemożliwe (np. obrączki, zegarka czy
pierścionka) – konieczne będzie dokładne opisanie zguby, określenie jej cech
szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia. Należy także opłacić koszty przechowania i utrzymania
rzeczy oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru (jeśli
występują to ok. 170 zł jako koszt publikacji ogłoszenia przy przedmiotach o
znacznej wartości).

 

Gubimy również dokumenty, zegarki, biżuterię, a nawet instrumenty muzyczne

Gdzie szukać zguby?

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane
są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura
Rzeczy Znalezionych oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.
Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie:  bip.warszawa.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Warszawie od 68 lat

Historia Biura

Warszawskie Biuro
Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia 68 lat temu przez Radę Narodową
m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa
z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r.,
poz.
908 – j.t.) oraz
regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony Zarządzeniem nr
284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego 2017 r.