Za kontrolę czystości i bezpieczeństwa odpowiadają wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta oraz Straży Miejskiej. Ich codzienna praca polega na monitorowaniu jak zarządcy terenów wywiązują się z obowiązku utrzymywania porządku. Jeżeli patrol zauważy nieprawidłowości, natychmiast interweniuje. O porzuconych łóżkach czy lodówkach informują też mieszkańcy. 

Zgłoszenia najczęściej dotyczą nielegalnych wysypisk – wśród porzuconych śmieci zdarzają się meble, sprzęt AGD, stare opony, ale też ubrania, materace czy worki z odpadami poremontowymi.

Jednym z najbardziej nietypowych znalezisk jest trumna, którą ktoś porzucił na przystanku.

Oprócz śmieci, kontrolerzy zwracają uwagę także na połamane ławki, przewrócone kosze na śmieci, uszkodzone studzienki, znaki drogowe, słupki czy płotki.

W sumie w 2020 roku wspólne patrole ZOM i SM podjęły 25 tys. interwencji, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. 

Patrole sprawdzają ponownie wszystkie zauważone nieprawidłowości – jeśli ich uwagi i zalecenia nie są zrealizowane, zarządcy grozi mandat lub nawet sprawa w sądzie. 

Zgłoś zanieczyszczenia

Zgodnie z hasłem czysta Warszawa – wspólna sprawa, wpływ na czystość w mieście mają także mieszkańcy. Każde miejsce, które wymaga posprzątania, można zgłosić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Interwencje od mieszkańców często trafiają do sprawdzenia przez kontrolerów ZOM.

Wysokie standardy czystości 

Działania kontrolne to jeden z elementów kompleksowego systemu dbania o porządek w Warszawie. Regularnie i interwencyjnie sprzątamy ulice, chodniki i przystanki komunikacji miejskiej, a także opróżniamy kosze na śmieci. Mieszkańcy doceniają wysoki standard porządku. W ostatnim badaniu Barometr Warszawski czystość w stolicy dobrze ocenia aż 92 proc. ankietowanych.a