Rozpoczął się nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Od 1
lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do przeprowadzenia
spisu. Nabór potrwa do 9 lutego br.

Kryteria
kandydatów

Kandydatem na rachmistrza
spisowego może być osoba w wieku pow. 18 lat, powinna cieszyć się
nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać
się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania
rachmistrza

Do
głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należeć:
– przeprowadzenie
wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową,
– zebranie
danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji
formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej,
np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji,
zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Jak się
zgłosić

Kandydaci na
rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty:
– osobiście w
siedzibie Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter,
sala obsługi – stanowiska 16 i 17 – po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01),
– poprzez pocztę
elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu [email protected],
– za
pośrednictwem platformy ePUAP,
– wysyłając je
poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej
informacji na temat spisu można uzyskać na
stronie BIP
oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22
443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: [email protected]

O Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis
odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30
czerwca br.

Obecnie
procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz.
1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym
idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.). 

Spis Powszechny
dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie
ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej,
sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz
z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem
spisowym są objęte osoby
fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych
zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski,
osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają
również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne
zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań
przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.