Zalesianie i
zabiegi pielęgnacyjne

W ramach
utrzymania trwałości lasów oraz wykonywania zalesień nowych terenów (20,31 ha)
posadziliśmy ponad 202 tysiące sadzonek rodzimych gatunków drzew i krzewów.
Dodatkowo, w ramach współpracy z kontrahentem zewnętrznym, posadziliśmy 18 tys.
sadzonek w lasach Białołęki.

Zabiegi
pielęgnacyjne w naszych lasach objęły 534,56 ha. W tym najtrudniejsze prace
związane z przebudową drzewostanów na 64,35 ha Lasu Kabackiego.

Część działań
miała charakter wyłącznie ratunkowy lub stanowiła uprzątanie zamarłych
fragmentów drzewostanów. W 2020 roku wykonaliśmy nieplanowane prace, w tym
wycinki  fragmentów lasu na łącznym
obszarze 8,85 hektarów – drzewa zostały tu zabite przez wahania poziomu wody,
kornika ostrozębnego i jemiołę.

Przygotowaliśmy
również powierzchnię 2,94 hektara do zalesienia, czyli posadzenia lasu tam,
gdzie go wcześniej nie było. Wyremontowaliśmy też drogi leśne – w Lasku na Kole
oraz w Lesie Kabackim.

Budżet Obywatelski

W ubiegłym roku
udało nam się zrealizować kilka ważnych projektów z Budżetu Obywatelskiego:

 1. „Zalesiamy białołęckie lasy – nasze zielone płuca dzielnicy” –
  posadziliśmy ponad 34 tysiące sadzonek na Białołęce.
 2. „Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w lasach Białołęki –
  zawieszenie skrzynek lęgowych oraz budek dla nietoperzy” – kupiliśmy i
  zamontowaliśmy 350 budek dla ptaków i 30 dla nietoperzy. Działania poprzedzone
  były wykonaniem odpowiednich ekspertyz.
 3. „Chronimy ptaki, wiewiórki i nietoperze w bielańskich lasach –
  utrzymanie, zawieszenie skrzynek lęgowych i budek dla nietoperzy oraz
  wiewiórek” – kupiliśmy i zamontowaliśmy 351 budek dla ptaków i 30 dla
  nietoperzy. Działania poprzedzone były wykonaniem odpowiednich ekspertyz.
  Oczyściliśmy też już istniejące skrzynki.

Dodatkowo –
również w ramach Budżetu Obywatelskiego – prowadziliśmy działania dotyczące
miejsc aktywnego spędzania czasu:

 1. Rozbudowa oraz renowacja placu zabaw w Lasku Bródnowskim,
 2. Edukacyjny mostek w Lesie Bródnowskim – Bródzieńskie Uroczysko,
 3. Leśny parkour, boisko i plac zabaw przy ul. Mrówczej w
  Międzylesiu.

Lasy Miejskie na
żywo i online

Pierwszym
odczuwalnym skutkiem pandemii było wstrzymanie planowanych działań edukacyjnych
– nie odbywały się zajęcia dla dzieci, szkół i osób dorosłych oraz pikniki i
wydarzenia przyrodnicze. Jednocześnie Lasy Miejskie rozwijały obecność w sferze
online.

Niespodziewanym
skutkiem pandemii był znaczący wzrost liczby osób odwiedzających lasy.
Zwiększone zainteresowanie cieszy pracowników, jednak stawia przed nimi także
nowe wyzwania – przede wszystkim znacząco wzrosło zaśmiecenie lasu oraz liczba zdewastowanych
urządzeń turystycznych.

Nagraliśmy serię
6 filmów. Pięć z nich ukazuje piękno warszawskiej przyrody w kompleksach
leśnych Warszawy. Natomiast w szóstym przedstawiony został Ośrodek
Rehabilitacji Zwierząt. Filmy są dostępne na profilu Facebookowym Lasów Miejskich.

Wydaliśmy też
książkę „Chodź do lasu”, która jest zbiorem zadań dla nauczycieli przyrody
szkół podstawowych w klasach 4-6. Scenariusze powstały w oparciu o wieloletnie
doświadczenie pracowników w prowadzeniu zajęć z różnymi grupami wiekowymi.

Ośrodek
Rehabilitacji Zwierząt

W strukturze
Lasów Miejskich funkcjonuje także Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. W 2020 roku
przyjęto do niego 1228 zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowiły jeże (579),
nietoperze (240), wiewiórki (206) oraz sarny (62). Od momentu powstania ośrodka
w 2008 rokuprzyjęliśmy do niego 8008 zwierząt.

W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy też 584 interwencje związane z wkraczaniem dzikich zwierząt
na tereny zurbanizowane, z czego najwięcej z udziałem dzików (211), saren
(137), lisów (78) oraz łosi (41). Podjęliśmy także 217 interwencji związanych z
obsługą kolizji drogowych oraz 93 interwencje związane z uprzątaniem padłych
dzikich zwierząt. Największą liczbę kolizji drogowych odnotowano z udziałem
saren (146) oraz dzików (54).