Nowy fotoplan jest bardzo dokładny, m.in. ze względu na dodatkowe
loty nad ścisłym, gęsto zabudowanym centrum Warszawy. Został opracowany dla
całego obszaru miasta wraz z obrzeżami, o łącznej powierzchni 737,6 km2.

Zdjęcia wykonano 5, 6 i 24 kwietnia, z pokładu samolotu lecącego
na wysokości ok. 1300 metrów, w czasie gdy na drzewach jeszcze nie było liści.
Jeden piksel na planie odpowiada 5 cm w terenie. To najdokładniejsze zdjęcia w
historii nalotów fotogrametrycznych w Warszawie.

Fotoplany to znakomite źródło
wiedzy o stale zmieniającym się krajobrazie miasta. Zarówno dla mieszkańców jak
i urzędników. Stanowią nieocenioną pomoc m.in. przy wykonywaniu analiz
urbanistycznych, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, opracowywaniu dokumentacji projektowych dotyczących
przekształceń własnościowych, regulacji stanów prawnych nieruchomości,
wykonywaniu analiz przestrzennych dla nowych inwestycji oraz projektowaniu
zieleni.

Efekty – od środy, 16 grudnia – można już
oglądać w stołecznym portalu mapowym: www.mapa.um.warszawa.pl, z którego korzysta ponad 500 tysięcy unikalnych
użytkowników rocznie. Portal mapowy jest stale rozwijany pod kątem
niezawodności i szybkości działania, a mapy są nieustannie aktualizowane oraz
rozbudowywane o nowe zakresy informacyjne.

Najnowszy fotoplan został także bezpłatnie
udostępniony w usłudze danych przestrzennych (WMS – Web Map Service).