Realizujemy strategię Warszawa2030. Chcemy by warszawiakom żyło i mieszkało się lepiej, a oferta mieszkaniowa w stolicy była dostosowana do ich potrzeb i możliwości finansowych. Mamy nadzieję, że planowany zespół budynków we Włochach znacząco się do tego przyczyni – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Zespół budynków przy ul. 1 Sierpnia ma zostać zaprojektowany tak, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do podstawowych usług, ośrodków edukacyjnych, miejsc służącym wypoczynkowi i rozrywce oraz aktywnościom kulturalnych. Wszystko zgodnie z założeniami strategii Warszawa2030, której celem jest m.in. wygodna lokalność, czyli zachowanie równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami, a lokalnymi centrami i codziennymi potrzebami mieszkańców.

Warszawiacy mają mieszkać w dobrej jakości architekturze. A ten konkurs pozwoli nam na wybranie jak najlepszej propozycji w prężnie rozwijającej się dzielnicy Włochy – zapowiada Marlena Happach, Architekt Miasta.

Zadanie i nagrody

Architekci mają wykonać koncepcję zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. W budynkach przy ul. 1 sierpnia ma znaleźć się około 300 lokali mieszkalnych. Kompleks ten będzie się składał z mieszkań komunalnych, lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków i garażu podziemnego. Teren ma zostać tak zagospodarowany, aby wokół nie brakowało terenów zielonych.

Na nagrody w konkursie przeznaczono łącznie 100 tysięcy złotych. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce, otrzyma 50 tys. zł. Druga nagroda wyniesie 30 tys. zł, a trzecia 15 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 5 tys. zł.

Jury konkursowe

W skład jury konkursowego wchodzi 10 osób, m.in.: Monika Kryk, zastępca burmistrza dzielnicy Włochy. Funkcję przewodniczącego pełni Zbigniew Maćków z Wrocławia. Projekty konkursowe będą oceniać także eksperci zewnętrzni i przedstawiciele jednostek miejskich: Wanda Stolarska (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Ewa Tołwińska (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Kamila Zakrzewska (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego), Michał Niziński (Urząd Dzielnicy Włochy), Patrycja Warot (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta), Beata Marczak-Wacławek (Biuro Polityki Lokalowej), Daniel Frąc (Stowarzyszenie Architektów Polskich) i Błażej Hermanowicz (Stowarzyszenie Architektów Polskich).

Szczegółowe informacje o konkursie

Konkurs zostanie przeprowadzony w całości elektronicznie za pośrednictwem platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl. Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać do 16 lipca br. do godz. 16:00. W ten sam sposób (elektronicznie) będą składane również prace konkursowe. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronach: http://architektura.um.warszawa.pl/konkurs1sierpnia, https://zamowienia.um.warszawa.pl