– Chcemy by zarówno seniorzy, jak i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, jednak często to właśnie wyjście z domu stanowi dla nich największą barierę, są  „więźniami czwartego pietra”, dlatego realizujemy program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych – powiedziała wieceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

Rozwiązanie problemu dostępności budynków i lokali mieszkalnych dla osób o ograniczonej mobilności w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi to konieczność, dlatego m.st. Warszawa przystąpiło do programu budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta. Na ten cel w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w latach 2019-2021 zostały zarezerwowane środki w wysokości 30 mln złotych.

Pierwsza winda przy ul. Ząbkowskiej na Pradze-Północ już działa. W trakcie realizacji jest kolejnych 25 na Pradze-Północ, Pradze-Południe i w Śródmieście, które do końca bieżącego roku powinny być oddane do użytku. Wind przybędzie także w roku 2022, ponieważ planowane jest 14 takich inwestycji. W ich sprawie trwają obecnie prace przygotowawcze.

W ramach programu Warszawa nie tylko instaluje windy, ale również refunduje budowę wind w nieruchomościach należących do miasta lub partycypuje w kosztach budynku należących do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały. Podczas realizacji inwestycji będzie pokrywać koszty proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Dla podmiotów prywatnych istnieje możliwość wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych tj.: program wyrównywania różnic, jak również program Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – BGK Fundusz Dostępności.