To już siódma edycja nagrody ustanowionej w 2013 r. w uznaniu zasług Janusza Korczaka – wybitnego warszawiaka, autorytetu pedagogicznego, jednego z przewodników w dziedzinie wychowania, którego dziedzictwo stanowi cenny punkt odniesienia i nieustanne źródło inspiracji. Jest przyznawana szkołom, przedszkolom i placówkom, poszukującym własnych, innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Placówkom, w których respektowane są podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy oraz sprawiedliwości.

Serdecznie gratuluję tegorocznym zwycięzcom. To otwarte, mądre i przyjazne placówki , w których dostrzega się potrzeby wychowanków, uczniów oraz ich rodziców, realizując tym samym myśl pedagogiczną patrona naszej nagrody – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 24 placówki, a kapituła w składzie: Barbara Janina Sochal – przewodnicząca, Marta Ciesielska, Katarzyna Koszewska, Monika Werwicka, Teresa Ogrodzińska i Janusz Kostynowicz przyznała następujące nagrody: – w kategorii przedszkola: Przedszkole nr 25, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a (Śródmieście), – w kategorii szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7 (Wola), – w kategorii szkoły ponadpodstawowe: CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana (Targówek), – w kategorii inne placówki dla dzieci i młodzieży: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Walentego Skorochód Majewskiego 17 (Ochota),
oraz wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Aleja Dzieci Polskich 20 (placówka ogólnomiejska).