Nadal czekamy na kolejne dostawy sprzętu i aparatury
medycznej do przeciwdziałania koronawirusowi, ponieważ walka z epidemią trwa.
Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego lub Ministra Zdrowia do leczenia
osób zakażonych COVID-19 zostało włączonych sześć szpitali nadzorowanych przez
miasto. Obecnie w tych placówkach mamy blisko 300 pacjentów „covidowych”

mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna za
miejską służbę zdrowia.

Władze Warszawy zwróciły się do Ministra Zdrowia oraz wojewody
mazowieckiego o wyposażenie miejskich szpitali w najpotrzebniejszy sprzęt i
wystąpiły m.in. o:

– 53 respiratory,

– 67 urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii,

– 180 kardiomonitorów z 11 centralami monitorującymi,

– 141 pomp infuzyjnych,

– 277 pulsoksymetrów,

– 233 dozowniki tlenu z nawilżaczami,

– 54 butle z tlenem,

– 50 łóżek szpitalnych z materacami przeciwodleżynowymi,

– 63 koncentratory tlenu

oraz 200 namiotów tlenowych do transportu chorych.

Zakupy sprzętu, punkty wymazowe i szczepienia przeciw grypie

Warszawa na walkę z pandemią przeznaczy do końca tego roku blisko
31 mln zł na zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków ochrony indywidualnej
w związku z pandemią.

W listopadzie uruchomiliśmy kontenery
medyczne przy Szpitalu Bielańskim, gdzie powstało 12 dodatkowych miejsc
leżących dla pacjentów SOR. Kontenery pomagają uporządkować ruch chorych,
usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także poprawiają
warunki higieniczno-sanitarne podczas przyjęcia pacjentów. Kolejny system
kontenerów, w pełni wyposażonych w urządzenia medyczne, planujemy uruchomić w
grudniu przy Szpitalu Wolskim.

Dodatkowo, w 17 miejskich pomiotach lecznictwa otwartego
działają również punkty wymazowe, gdzie mieszkańcy ze skierowaniem od lekarza
POZ mogą wykonywać bezpłatne testy pod kątem COVID-19. Tylko w ubiegłym
tygodniu wykonaliśmy ich ponad 4,5 tys., a od początku października, czyli od
kiedy uruchomiliśmy pierwsze punkty wymazowe w miejskich przychodniach,
przeprowadziliśmy już blisko 30 tys. takich testów.

Ponadto, mimo ogromnych trudności z dostępem na rynku do
szczepionek przeciw grypie, w ramach finansowanego przez miasto programu „Grypa
65+” zaszczepiło się ponad 34 tys. warszawskich seniorów.