Nagrodę
otrzyma autor lub współautorzy książki poświęconej najnowszej historii Polski,
od odzyskania niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych. Dla
zwycięzcy/zwyciężczyni przewidziano nagrodę pieniężną – 50 tysięcy złotych –
oraz statuetkę „Temperówkę” Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Jacka
Kowalskiego z warszawskiej ASP. Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Książki
oceni jury w składzie:  Andrzej Friszke
(Przewodniczący Jury), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Jan Kofman, Andrzej
Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz
Makowski, Daria Lipińska-Nałęcz, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.
Spośród ponad stu zgłoszonych tytułów wyłoni 10 nominowanych, które poznamy
jesienią. W grudniu – finał Nagrody.

Lista
książek zakwalifikowanych do tegorocznego konkursu
jest dostępna na stronie Domu
Spotkań z Historią
. Tam
są też publikowane wszystkie informacje dotyczące Nagrody Historycznej m. st.
Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego.