Nie sposób wymienić
wszystkich zasług profesora Skubiszewskiego. To jego działania rozpoczęły
polską drogę do wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej i to on wymyślił, a następnie przeforsował koncepcję Trójkąta Weimarskiego. Profesor Skubiszewski
odszedł od nas 11 lat temu, ale pamięć o nim wciąż pozostaje żywa. Niech przypomina
o nim także to miejsce – parkowa aleja w Śródmieściu Warszawy, w parku Tadeusza
Mazowieckiego
 powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent
Warszawy.

W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli:
prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, profesor Piotr Skubiszewski brat profesora Krzysztofa
Skubiszewskiego, przewodnicząca
rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, dyplomata Iwo Byczewski, profesor Roman Kuźniar, przewodniczący
Rady Programowej Fundacji im. K. Skubiszewskiego, przedstawiciele władz
samorządowych i państwowych oraz członkowie rodziny i przyjaciele.

Aleja parkowa, która otrzymała imię profesora
Skubiszewskiego na podstawie uchwały rady miasta st. Warszawy z 27 lutego 2020
r., łączy dwie ulice w Śródmieściu
Myśliwiecką i Jazdów. Inicjatorką nadania alei parkowej imienia Krzysztofa
Skubiszewskiego była warszawska radna Anna Nehrebecka-Byczewska.

Krzysztof Skubiszewski żył w
latach 1926-2010. Był szefem polskiego MSZ w 
rządzie Tadeusza
Mazowieckiego, a także w kolejnych solidarnościowych gabinetach Jana Krzysztofa
Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W 1990 podpisał układ graniczny
między Polską a Niemcami, ostatecznie potwierdzający przebieg granicy, a w 1991
traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

pozycjonowanie stron warszawa