W rejonie ulic Złotej
i Zgoda stoją wspaniałe zabytkowe kamienice jak Dom Pod Orłami, 
modernistyczne Domy Towarowe „Centrum”.  Tłumy przemieszczają się pasażem
Wiecha  a melomanów przyciąga Filharmonia Narodowa. W tak atrakcyjnej
przestrzeni dominują jednak ciągle samochody i parkingi a nie piesi. Czas to
wreszcie zmienić.

– Chcemy Warszawy
zielonej i bezpiecznej dla wszystkich. Wygodnej zarówno dla dzieci, seniorów,
pieszych i rowerzystów. Tego oczekuje większość mieszkańców. Dlatego
przebudowujemy już tzw. plac Pięciu Rogów, rozstrzygnęliśmy konkurs i wiemy jak
będzie wyglądać ulica Chmielna. A teraz ogłaszamy kolejny – na koncepcję
zagospodarowania przestrzeni w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Zmieniamy nasze
miasto w ramach programu Nowe Centrum Warszawy
– mówi Michał
Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Najważniejsze zmiany – czego
oczekujemy

Miasto zgodnie z
wymogami projektowania uniwersalnego chce zapewnić łatwy dostęp do tych
wszystkich miejsc osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Udostępnić
więcej przestrzeni pieszym i rowerzystom, urządzić przestrzeń w lepszy,
bardziej estetyczny sposób, wzbogacając ją o zieleń i małą architekturę. I
wprowadzić ładne, trwałe i wygodne nawierzchnie. 

Zmieni się
skrzyżowanie ulic Złotej przy pasażu Wiecha z Marszałkowską, gdzie planujemy
plac miejski, który zostanie połączony z placem Defilad naziemnym przejściem
dla pieszych przez ulicę Marszałkowską. Przekształcimy też plac Emila
Młynarskiego przy Filharmonii Narodowej. Teraz to wielki parking. Chcemy by w
tym miejscu powstał plac przyjazny dla wszystkich użytkowników
– zapowiada
Marlena Happach, architekt miasta.

Architekci mają też
zaproponować, co zrobić z tunelem w osi ul. Złotej pod ul. Marszałkowską.
Miasto w zaleceniach konkursowych podpowiada różne rozwiązania – można z niego
zrezygnować albo zachować jako połączenie piesze z ofertą usługową. Kolejna
opcja to wykorzystanie tunelu w powiązaniu z podziemiami Domów Towarowych
„Centrum”.

Co z parkowaniem i
samochodami?

W tej części ścisłego
centrum dominują samochody i infrastruktura drogowa. Każdy wolny skrawek placów
i ulic zajmują parkujące samochody. Zielony kiedyś skwer przed Domem pod Orłami
zamienił się w betonowo – asfaltową pustynię. Poruszanie się pieszych, a
zwłaszcza osób starszych i z różnymi niepełnosprawnościami jest coraz bardziej
utrudnione. W przestrzeni objętej konkursem autorzy projektów mają uporządkować
miejsca postojowe. Ich rozkład powinien być dostosowany do funkcji przestrzeni.
Pod placem Defilad działa parking podziemny a do 2024 roku pod placem
Powstańców Warszawy powstanie podziemny parking na 420 aut.

Jaki charakter ma
konkurs?

Konkurs na ul. Złotą
i jej okolice jest dwuetapowy i nieograniczony, co oznacza, że od razu czekamy
na opracowania studialne, które będą składane w pierwszym etapie. Autorzy
najlepszych prac zostaną zaproszeni do drugiego etapu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w całości elektronicznie za
pośrednictwem platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl.
Opracowania studialne należy składać do 31 sierpnia do godz. 16.00
(poprzez platformę). W ten sam sposób – elektronicznie – będą składane również
prace konkursowe w drugim etapie. Szczegółowe informacje na temat konkursu
znajdują się na stronach: www.architektura.um.warszawa.pl/konkursZZ,
https://zamowienia.um.warszawa.pl.

Jaki obszar w centrum
obejmuje konkurs

Teren opracowania
konkursowego w rejonie ulicy Złotej stanowi element całego układu przestrzeni
publicznych o charakterze reprezentacyjnym. Znajduje się on na większym
obszarze, który ograniczają ulice: Marszałkowska, Świętokrzyska,
Al. Jerozolimskie i Nowy Świat.

Zaplanowano tu różne
przekształcenia przestrzeni publicznych, w ramach programu Nowego Centrum
Warszawy, ogłoszonego przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w grudniu
2019 roku. 

Planowane
inwestycje odmienią tę część Śródmieścia, podniosą jakość użytkową i estetyczną
przestrzeni publicznych. Bardzo ważna jest też lepsza adaptacja miasta do zmian
klimatu – więcej zieleni w gęsto zabudowanym Śródmieściu i lepsze
gospodarowanie wodą opadową.

Obszar realizacyjny
konkursu dotyczy:

 • ul.
  Zgoda – od tzw. placu Pięciu Rogów do skrzyżowania z ul. Henryka
  Sienkiewicza wraz ze skwerem przy Domu pod Orłami i skwerem przy budynku ul.
  Zgoda 12,
 • ul.
  Złotej – od skrzyżowania z ulicami Zgoda, Jasna i Kazimierza Brokla do
  ul. Marszałkowskiej wraz z fragmentem placu przed Pałacem Kultury i
  Nauki oraz pasażami pomiędzy ul. Złotą a skwerem przy ul. Zgoda 12 i
  przejściem na tyłach kina Relax do Pasażu Wiecha,
 • placu
  Emila Młynarskiego
 • ul.
  Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Jasnej do ul. Marszałkowskiej.

Obszar studialny jest
większy i obejmuje ulice: Przeskok, Kazimierza Brokla, Gabriela P. Boudena,
Jasną, Stanisława Moniuszki, fragment ulicy Henryka Sienkiewicza, Pasaż Wiecha
z przyległym fragmentem ul. Chmielnej.

Harmonogram
realizacji zmian w rejonie ulic Złotej  i Zgoda będzie zależny od
wybranego w konkursie rozwiązania projektowego. 

Nagrody w konkursie

Na nagrody w
konkursie przeznaczono łącznie 150 tysięcy złotych. Zespół, który zajmie
pierwsze miejsce, otrzyma 80 tys. zł. Druga nagroda wyniesie 40 tys. zł., a
trzecia – 20 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 10 tys. zł.

Kto zasiada w jury
konkursowym?

W skład jury
konkursowego wchodzi 13 osób. Sędziuje m.in. Michał Olszewski, zastępca
Prezydenta m.st. Warszawy a funkcję przewodniczącej pełni Marlena Happach,
architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

W jury zasiadają
także eksperci i przedstawiciele jednostek miejskich: Jan Maciej Chmielewski
(Towarzystwo Urbanistów Polskich), Tamás Dombi (Biuro Zarządzania Ruchem
Drogowym), Sławomir Gzell (sędzia OW Stowarzyszenia Architektów Polskich),
Elżbieta Jóźwik (dzielnica Śródmieście, Urząd m.st. Warszawy), Stanisław
Kosewski (sędzia społeczny z Rady Osiedla Centrum), Michał Krasucki (Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków), Łukasz Puchalski (Zarząd Dróg Miejskich),
Anna Stasiewicz (Zarząd Terenów Publicznych), Michał Tatjewski (sędzia referent
OW Stowarzyszenia Architektów Polskich), Wojciech Wagner (Biuro Architektury i
Planowania Przestrzennego) i Monika Wróbel (architekt).