To bardzo cenna
inicjatywa, nasza młodzież potrzebuje sprzętu IT do edukacji zdalnej. Jak
wskazują nasze badania z początków pandemii, w ubiegłym roku szkolnym aż
kilkanaście tys. uczniów zadeklarowało brak komputera. Wielu uczniów miało zaś
do nich ograniczony dostęp, dzieliło się komputerem z rodzicami bądź
rodzeństwem.
Przy 17 tysiącach sztuk brakującego sprzętu, rząd
dotychczas przekazał na potrzeby warszawskich uczniów środki na zakup 183
komputerów (264 tys. zł)
– mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy. I dodaje – Wyposażyliśmy naszych uczniów i nauczycieli w 5 tysięcy
komputerów, które zostały zakupione m.in. ze środków miasta oraz Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego.  Planujemy dalsze zakupy i wsparcie. Kolejny etap
pandemii to znów nauka zdalna. Nie chcemy, by braki sprzętowe wpłynęły na
obniżenie wyników w nauce, dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacji i instytucji o przekazywanie nowych lub używanych
komputerów, laptopów i tabletów.

Warszawskie szkoły
(prowadzone przez miasto) mogą zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt dla uczniów
do doradczyni Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z Warszawskiego Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (mail: [email protected], tel. 723 248 552),
która będzie akcję koordynowała i pośredniczyła w przekazywaniu sprzętu od
darczyńców.

Sprzęt IT zostanie
przekazany na podstawie umowy darowizny zawartej między darczyńcą a szkołą,
która przekaże go następnie potrzebującym uczniom.

Kupujemy, wypożyczamy
i doposażamy

Warszawa podejmuje liczne działania mające na celu
udostępnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego. W ostatnich latach
przekazaliśmy do szkół 1493 nowe komputery w ramach projektów: „Zdalna Szkoła”,
„Sięgnij po więcej!” oraz „Argos”. A podczas pracy zdalnej (marzec-czerwiec) do
uczniów trafiło ponad 4 tysiące nowych i używanych komputerów – w formie
darowizny lub użyczenia.

Niestety, bardzo duża
część warszawskich uczniów wciąż nie posiada dostępu do komputera. Według
szacunków tylko w szkołach ponadpodstawowych potrzebujemy sprzętu komputerowego
dla ponad 2,6 tys. uczniów i nauczycieli.

Wystąpiliśmy już
z apelem do rządu o jak najszybsze zwiększenie subwencji oświatowej o 5,8 mln
zł na doposażenie szkół, uczniów i nauczycieli. My możemy poczekać na
odpowiedź, uczniowie już nie
– stwierdza wiceprezydent.