Na Bródnie powstają nowe stacje linii metra M2. Dlatego planujemy tam budowę parkingu P+R, na których będą mogli zostawiać samochody kierowcy przesiadający się do Warszawskiego Transportu Publicznego. Taki obiekt ma być zlokalizowany u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza, w miejscu wskazanym przez obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Architekt przygotował dla Zarządu Transportu Miejskiego koncepcję, do której uwagi mogli zgłaszać mieszkańcy. Z powodu pandemii koronawirusa dwa spotkania informacyjne odbyły się w formule online. Wszyscy zainteresowani mogli po ich zakończeniu wypełnić ankiety i przedstawić swoje uwagi.

Gotowa koncepcja zakłada powstanie dwóch budynków, połączonych podziemnym łącznikiem, na około 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów. Parking P+R Bródno będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Na części zadaszenia obu budynków, wchodzących w skład parkingu, planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu budynku A zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a na budynku B powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców. W pobliżu parkingu pozostanie też bazarek, o co zabiegali mieszkańcy. Zarząd Transportu Miejskiego po uzgodnieniu z dzielnicą Targówek pozostawił część nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na parking do zagospodarowania na handel. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców.

Przygotowana dokumentacja to koncepcja, karta informacyjna przedsięwzięcia, kosztorysy inwestorskie i studium wykonalności. Są one częścią dokumentacji niezbędnej dla starania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.

W 2021 r. planujemy uzyskanie dla tej inwestycji Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.