W tym roku na dzieci podczas wakacji czeka aż 160 placówek, w tym 11 w placówkach specjalnych. Epidemia wciąż trwa i nadal obowiązują obostrzenia. Właśnie poznaliśmy szczegółowe wytyczne sanitarne dotyczące organizacji letniego wypoczynku. Zapewnimy maksimum bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Zapraszam rodziców do zapisów – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Jak się zapisać? Elektroniczne zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021 na stronie: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 12.00 i potrwają do 11 czerwca. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca o godzinie 16.00. Kolejnym krokiem będzie dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku. Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które są dostępne tutaj . Feryjne Placówki Edukacyjne Podobnie jak w minionych latach, placówki będą działały przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą jedynie opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji. Warszawska Akcja „Lato w mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku. Szczegółowe informacje: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

pozycjonowanie stron warszawa