Przejdź do platformy informacyjnej Zielonej Wizji Warszawy.

Projekt Zielonej Wizji Warszawy ma na celu stworzenie mapy drogowej, dzięki której stolica osiągnie neutralność klimatyczną najpóźniej w 2050 roku. Nowa platforma informacyjna w nowoczesny i atrakcyjny sposób przybliża mieszkańcom najważniejsze informacje na temat tego projektu. Została zaaranżowana jako wirtualna, trójwymiarowa sala. Za jej model posłużyła sala wykładowa w warszawskim pawilonie Zodiak.

Odwiedzający platformę mogą zapoznać się z kluczowymi dokumentami i informacjami o projekcie, a także przedstawić własną wizję rozwoju miasta w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej

– Zieloną Wizję Warszawy chcemy tworzyć razem ze wszystkimi warszawiakami i warszawiankami. Jest to nasz wspólny projekt i dlatego ważne jest dla nas wysłuchanie ich opinii. Nasza platforma informacyjna pozwala na zadawanie pytań, komentowanie poszczególnych dokumentów czy etapów realizacji, a także zgłaszanie nam własnych propozycji działań – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Zielona Wizja Warszawy

W czerwcu 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities). Ma on na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.

W związku z przystąpieniem do programu „Zielone Miasta” stolica zrealizuje projekt Zielonej Wizji Warszawy. Do grudnia 2021 r. ma powstać mapa drogowa, która wskaże wytyczne dla dalszych działań w obszarze klimatu, w tym ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku. W ramach projektu zostaną również opracowane krótkoterminowe cele, które pozwolą między innymi na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych już na początku tej drogi.

W ramach projektu Zielonej Wizji Warszawy przeanalizowane zostaną takie obszary funkcjonowania miasta jak: źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, infrastruktura energetyczna, jak również transport. Efektem prac będzie zestaw szytych na miarę rekomendacji i propozycji działań. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji.