Główną ideą konkursu była promocja
dbałości o aspekty środowiskowe i nagradzanie takich działań oraz postaw, które
wpisują się w edukację ekologiczną już od najmłodszych lat. W konkursie mogły uczestniczyć żłobki publiczne i
niepubliczne, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni.

W tym roku zadaniem uczestników było przygotowanie prac
fotograficznych lub plastycznych, dokumentujących praktyki żłobka w jednej
z czterech konkursowych kategorii. Pierwsza kategoria
dotyczyła tego, jak produkować mniej odpadów i śmieci; druga związana była z
gospodarką obiegu zamkniętego; trzecia dotyczyła tego, jak się przemieszczać,
by dbać o klimat; a czwarta związana była z edukacją pro-klimatyczną.

W tegorocznej edycji zgłoszono 51 prac,
cztery razy więcej prac niż w poprzednim roku. Uczestnicy
Kapituły zdecydowali się przyznać nagrody żłobkom: nr 57 (I miejsce),
nr 10 i nr 47 (II miejsce) oraz nr 50, nr 13, Maleństwo i
Przyjaciele (III miejsce). Wyróżnienia przypadły żłobkom nr 23 i 14. Nagrodzone i wyróżnione prace
zaprezentowano na wystawie on-line na stronach Organizatora i Partnerów.

 „Żłobki z klimatem” to druga
edycja projektu realizowanego przez wolontariuszy Oddziału Terenowego
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek
(Ta Szansa) oraz firmy Siemens, we współpracy z przedstawicielami Urzędu
m.st. Warszawy. W pracach komisji konkursowej
uczestniczyli: Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego
rozwoju i zieleni oraz Jarosław Holwek z Biura Ochrony Powietrza i Polityki
Klimatycznej.