Młodzieżowa
Rada m.st. Warszawy to przedstawicielki i przedstawiciele młodzieży w wieku od
13 do 19 lat reprezentujący każdą dzielnicę miasta. 31 sierpnia kończy się jej
kadencja w obecnym składzie. Na podsumowanie swojej pracy rada stworzyła
wyróżnienie „Przyjaciół Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy”, obejmujące tytuł i
statuetkę. Młodzieżowi radni wręczyli ją dziś prezydentowi m.st. Warszawy Rafałowi
Trzaskowskiemu.

Podczas
spotkania mówiono o wyzwaniach, przed jakimi Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy stanęła
w ostatnim czasie i tych, które czekają na nowych reprezentantów stołecznej
młodzieży. Prezydent Trzaskowski zauważył, że polska szkoła nadal mierzy się z
zaległościami, które powstały podczas pandemii, a dodatkowo grozi jej utrata
niezależności. Młodzi ludzie, uczniowie warszawskich liceów, podkreślali że są
zaangażowani w różne projekty, które mogą wpłynąć na ich przyszłe życie.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Piotr Borczyński mówił także o potrzebie
stanowiska warszawskiego rzecznika praw ucznia, osoby aktywnej szczególnie w
sytuacjach kryzysowych pomiędzy uczniami a nauczycielami.