Trzy stołeczne cmentarze – Komunalny Północny, Komunalny Południowy oraz Wojskowy na Powązkach, którymi administruje Zarząd Cmentarzy Komunalnych zostaną zamknięte na 3 dni, tj. w sobotę 31 października, w dniu Wszystkich Świętych – 1 listopada i w Dzień Zaduszny, 2 listopada.

Decyzja rządu związana jest z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii koronawirusa. Zamknięcie cmentarzy nie dotyczy wcześniej zaplanowanych uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanymi w tych dniach.

Rząd nadal nie uprzedza o decyzjach
Choć o taką decyzję apelowaliśmy od kilkunastu dni, to nagła decyzja premiera dotycząca cmentarzy jest zaskakująca. Nie zostaliśmy o niej uprzedzeni i nie mieliśmy szans przygotować się do niej wcześniej, unikając kosztów.

Koszty linii cmentarnych
Koszt przygotowania czasowej organizacji ruchu przy 14 cmentarzach to 400 tys. zł. Przygotowanie 30 linii cmentarnych (w tym 3 tramwajowe) – 500 tys. zł, a dodatkowe kursy komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych to 250 tys. zł.
Nawet jeśli autobusy nie wyjadą na ulice, to i tak te koszty zostaną poniesione – operator będzie zobowiązany ponieść koszty przygotowania pojazdów oraz wynagrodzeń kierowców. Pozostałe poniesione wydatki to koszt informacji pasażerskiej (rozkłady jazdy, plakaty, ulotki, itp.) oraz organizacja punktów sprzedaży biletów (wynajem kontenerów na punkty, zaplecze socjalne, środki ochrony epidemicznej). Łączny koszt, którego mogliśmy nie ponieść to 1 mln zł. Linie nie będą uruchamiane specjalne cmentarne linie autobusowe i tramwajowe.

Koszty handlowców
Zarząd Dróg Miejskich wydał 574 decyzje zezwalające na prowadzenie handlu w pasie drogowym. Podobną liczbę decyzji wydały urzędy dzielnic. W sumie wydaliśmy ponad 1 tys. decyzji zezwalających na handel przy cmentarzach. To znacznie większe straty finansowe dla osób handlujących (nawet kilkanaście milionów złotych), które pozostały z kwiatami i całym asortymentem na sprzedaż. Taka decyzja powinna być podjęta z wyprzedzeniem.