Międzynarodowy ruch prostego języka (ang. plain language) wspiera rzecznik praw obywatelskich Unii Europejskiej. „Pracownicy administracji wyrażają się zrozumiale i posługują się prostym językiem. (…) Urzędnik dba o to, aby przekazana informacja była jasna i zrozumiała” – czytamy w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej. Urząd m.st. Warszawy włącza się w ten ruch. W całej Polsce w projekcie wziął udział Kraków, Tychy, Sopot i Wrocław. Kolejne miasta dołączą jeszcze w tym roku. 

Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego zbadała nasze dokumenty w listopadzie i grudniu 2019 roku. Oceniła, co robimy dobrze, a co musimy jeszcze poprawić. Przygotowała też konsultantów i trenerów prostego języka z grona pracowników urzędu. Rekomendacje zostały zawarte w raporcie. Najważniejsze wnioski z analizy dotyczyły m.in. zbyt długich i zawiłych zdań, kopiowania zapisu ustaw, zamiast opisywania własnymi słowami, używania zbyt trudnych formularzy.  

Prosty język łatwo poznać. Przygotowany dokument jest czytelny na pierwszy rzut oka. Już w pierwszym akapicie jest napisane, o co naprawdę chodzi. Zdania w tekście są krótkie, a wyrazy proste. Piszemy jasno, kto i co zrobił w urzędzie oraz co powinien zrobić mieszkaniec. Usuwamy niejasne sformułowania i niepotrzebne informacje. Nie straszymy nagromadzeniem paragrafów. 

Od 5 listopada 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m.st. Warszawy używamy prostego języka we wszystkich dokumentach. Urzędnicy dostali poradnik i specjalny słowniczek. Rozpoczęły się też szkolenia pracowników. Na początku był to cykl próbny, w którym zostali przeszkoleni pracownicy Biura Organizacji Urzędu. Następnie w ramach samokształcenia rozpoczęto zajęcia dla wszystkich  biur i dzielnic. Niestety, z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 szkolenia zostały przerwane.  W tym roku zostaną one wznowione w wersji online w dwóch wariantach – dla przełożonych (kierownictwo każdej komórki urzędu osobno) oraz dla pracowników. 

Liczymy, że w najbliższych miesiącach mieszkańcy odczują, że zmieniliśmy sposób pisania. Warszawa chce być miastem otwartym dla wszystkich, a urząd powinien  być przyjazny także dla mieszkańców.

Kontakt dla mediów: 

Karolina Gałecka

rzecznik prasowy

Urzędu m.st. Warszawy

tel. 22 44 333 80, 665 800 561

e-mail: [email protected]

Zobacz także:

www.um.warszawa.pl/dla-mediow