Międzynarodowy Dzień
Tolerancji jest obchodzony na całym świecie 16 listopada. Został ustanowiony w
1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy UNESCO.


Zgodnie z hasłem „Warszawa dla wszystkich” stolica pozostanie miastem
tolerancyjnym, które szanuje różnorodność, nie dzieli i nie wyklucza, szanuje
uczucia, obyczaje i poglądy. Niestety, rządzący krajem wyrzucili to słowo ze
swojego słownika i prześladują wszelką samodzielność i odrębność. Samorządy
będą im jednak przypominać, że – zgodnie z konstytucją – wszyscy mają takie
same prawa. I o tym, że wraz z zanikiem tolerancji następuje upadek państwa

mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. I dodaje – 16 listopada w polskich i europejskich
miastach zamanifestujemy naszą solidarność podświetlając budynki i wywieszając
tęczowe flagi
.

We wspólnych tegorocznych
obchodach biorą udział m.in. członkowie Unii Metropolii Polskich im. P.
Adamowicza – Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin,
Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Wrocław oraz samorządy ze Związku Miast
Polskich.

Z inicjatywy Rafała
Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, do akcji włączyły się także liczne
miasta z zagranicy – Londyn, Barcelona, Oslo, Düsseldorf, Praga, Budapeszt,
Bratysława, Madryt, Kopenhaga, Gandawa, Birmingham i Reykjavik.

Prezydenci miast i
burmistrzowie wystąpili ze wspólnym apelem, przypominając, jaką rolę i znaczenie
ma tolerancja w życiu małych ojczyzn, przypomnieli fragment Deklaracji na Temat
Zasad Tolerancji oraz wyrazili także solidarność ze wszystkimi dyskryminowanymi
i wykluczonymi.

„Okazujemy
solidarność z wszystkimi, którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem,
dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos wymaga wzmocnienia i
tymi, którzy z determinacją walczą o swoje prawa, stając się obiektem ataków
werbalnych, a w ostatnim czasie również fizycznych.

Uważamy,
że każdy obywatel naszych małych ojczyzn ma takie same prawa i obowiązki,
niezależnie od narodowości, wyznawanej religii, poglądów politycznych,
pochodzenia czy orientacji seksualnej”
– napisali krajowi i
zagraniczni sygnatariusze apelu. Pełna treść w załączniku.