We wtorek, 26 stycznia, o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie online o tym, jak miasto może współpracować z różnymi podmiotami. Przyjrzymy się m.in. jak to robią w Londynie, Nowym Jorku i Toronto. Jaką formę współpracy z mieszkańcami, instytucjami, przedsiębiorcami wybierają samorządy na świecie. Dobre przykłady ze świata przedstawią:
– dr Artur Jerzy Filip, architekt i urbanista z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, autor książki „Wielkie plany w rękach obywateli”,
– Piotr Sawicki, architekt i urbanista, Pracownia SAWAWA, współautor wielu planów miejscowych i projektów dla Warszawy,
– Wojtek Nowakowski, ekspert rynku nieruchomości komercyjnych, Dekada.
Po serii prezentacji zapraszamy do dyskusji z udziałem przedstawicieli m.st. Warszawy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/697407460975148/ Do spotkania można dołączyć na platformie ZOOM lub na Zodiakowym Youtube: https://youtu.be/qLCL8Cn-kr4. Aby wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM, należy wysłać e-maila na adres: [email protected]. Nowe Centrum Warszawy to projekt prezydenta Rafała Trzaskowskiego, zakładający zmianę centrum w miejsce bardziej przyjazne mieszkańcom. Wprowadzamy więcej zieleni i atrakcyjnych usług, zapewniamy też wygodne poruszanie się po okolicy. Projekt zakłada działania w różnej skali. Realizujemy zarówno duże inwestycje, takie jak przebudowa alei Jana Pawła II, tzw. placu Pięciu Rogów, nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Działamy też w dużo mniejszej skali: zazieleniamy ulice i poprawiamy małą architekturę. Słuchamy mieszkańców i zbieramy głosy różnych instytucji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli, firm prywatnych, które chcą aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu. Zapraszamy na spotkanie.