W czwartek, 24 grudnia Urząd m.st. Warszawy, w tym Urzędy Dzielnic będą nieczynne, w zamian za święto przypadające 26 grudnia (sobota).

24 grudnia dniem wolnym

Na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 943/2020 z 16 lipca 2020 roku, 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26 grudnia 2020 roku.

 

Rejestracja zgonów

24 grudnia 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Andersa 5, będzie prowadzona rejestracja zgonów. Mieszkańcy będą obsługiwani w godz. 8.00-14.00 tylko w sprawach sporządzenia aktu zgonu na podstawie karty zgonu.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Niezależnie od przerwy świątecznej Warszawa 19115 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne dla mieszkańców są:

  • Telefon, przez który udzielane są informacje, przyjmowane zgłoszenia i wolne wnioski.
  • Aplikacja mobilna Warszawa19115, dzięki której w błyskawiczny sposób można poinformować Urząd o problemie. W trzech prostych 3 krokach wskazuje się miejsce zdarzenia i rodzaj problemu, który został zauważony. W odpowiedzi, na potrzeby mieszkańców aplikacja systematycznie rozbudowywana jest o nowe usługi.
  • Portal warszawa19115.pl, poprzez który można znaleźć informacje, korzystając z rozbudowanej Bazy wiedzy dotyczącej spraw urzędowych, regulacji prawnych, ważnych terminach i aktualnych tematach związanych z życiem miasta. Przez portal można także zgłosić problem/awarię , przesłać wolny wniosek lub skorzystać z innych usług takich jak: zarezerwowanie wizyty w urzędzie, sprawdzenie aktualnego stanu kolejek lub skorzystanie z pomocy tłumacza migowego.
  • Aktywne kanały kontaktu to, także czat i e-mail: [email protected].

 

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043, 2245 i z 2020 r. poz. 1495).