W czwartek, 26 listopada, odbędzie się nadzwyczajna – XL sesja Rady m.st. Warszawy, zwołana na wniosek prezydenta m.st. Warszawy.

Obrady rozpoczną się o godz. 17.00. Podczas sesji prezydent przedstawi informację o skutkach podjęcia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwał dotyczących zmian metody i określenia stawki za gospodarkę odpadami. Wniosek i porządek jest dostępny tutaj. Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad na kanale Rady w serwisie YouTube.. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Rady m.st. Warszawy.