Pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, że szczególną uwagę zaczęto zwracać na osoby najbardziej zagrożone – seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. Warszawa od samego początku podejmowała działania wspierające i apelowała o pomoc dla najsłabszych.

Grypa 65+

Sytuację epidemiczną komplikuje rozpoczynający się sezon grypowy. Szczepienia w tym okresie są bardzo ważne. Warszawa jest w stanie sfinansować bezpłatne szczepienia dla kilkudziesięciu tysięcy osób z największej grupy ryzyka.

W 2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50 tys. seniorów, w tym roku mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach, dostarczyliśmy przychodniom już ok. 40 proc. z ponad 50 tys. szczepionek. Do tej pory bezpłatnie zaszczepiło się ponad 11 tys. stołecznych seniorów.

System „Warszawa Wspiera”

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i dzielnicami stworzyliśmy system pomocy „Warszawa Wspiera” adresowany do osób starszych i potrzebujących, które przebywają w dobrowolnej izolacji.

Projekt jest realizowany we wszystkich dzielnicach miasta – działają tam dzielnicowe zespoły „Warszawa Wspiera”, które składają się z pracowników urzędów dzielnic, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych organizacji pozarządowych i ich wolontariuszy. Osoby te są wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. Zespoły docierają do seniorów oraz osób potrzebujących, dla których np. robią zakupy żywności, leków na receptę, środków higienicznych czy wynoszą śmieci. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne.

Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy udzieliły wsparcia łącznie blisko 30 000 osobom z grupy ryzyka, w tym osobom starszym, samotnym, z niepełnosprawnościami. Więcej o dzielnicowych zespołach „Warszawa Wspiera” na stronie ochotnicy.waw.pl.

Darmowe posiłki

Ośrodki pomocy społecznej we współpracy z dzielnicowymi zespołami „Warszawa Wspiera” dostarczają również darmowe posiłki dla potrzebujących seniorów.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać również inne osoby i rodziny wymagające wsparcia.

Każda racja żywnościowa zawiera 10 kg produktów, które wystarczają do przygotowania trzech posiłków dziennie przez tydzień dla jednej osoby oraz jadłospis opracowany przez dietetyka. Ośrodki zamówiły łącznie blisko 2000 racji żywnościowych przeznaczonych dla osób samotnych, starszych i rodzin.

Telefon zaufania dla osób starszych

Osoby starsze mogą odczuwać również inne poza fizycznymi skutki trwania epidemii. Wiele z nich potrzebuje wsparcia psychologicznego, dlatego uruchomiliśmy dla nich specjalną infolinię.

Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 54 mogą zadzwonić osoby starsze, samotne, potrzebujące wsparcia psychologicznego.

Uruchomienie numeru ma przeciwdziałać izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełnić funkcję informacyjną i doradczą.

Pomoc dla powstańców

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach.

Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i – w razie potrzeby – przekazują informacje odpowiednim służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki.

Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Pomoc żywieniowa dla bezdomnych

Wsparcia w tym trudnym okresie potrzebują również osoby bezdomne. Pomoc w zapewnianiu żywności osobom w kryzysie bezdomności realizują jadłodajnie oraz placówki, które wydają posiłki i paczki żywnościowe. Po ulicach Warszawy jeździ Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP) – autobus MPP od marca przekazał ponad 67,5 tys. paczek żywnościowych. We współpracy z miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej pomoc żywnościową dla osób bezdomnych organizują również streetworkerzy.