Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej

Do końca
listopada pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy posiadają orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i wymagają wsparcia przy
wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, mogą
bezpłatnie skorzystać z usługi asystenckiej. Program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” (AOON) jest finansowany z rządowego Funduszu
Solidarnościowego oraz środków miejskich. Usługi AOON realizują dla mieszkańców
Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz Fundacja La
Fontaine, organizacja pozarządowa wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert.

W ramach usługi
asystenckiej oferowane jest w szczególności wsparcie:

– w
przemieszczaniu się do danego miejsca i z powrotem;

– w
komunikowaniu się z otoczeniem;

– w
jednorazowych zakupach okazjonalnych przy  aktywnym uczestnictwie odbiorcy
usług (np. ubrań, obuwia, sprzętu elektronicznego – jednorazowo asystent może
pomóc przynieść zakupy o wadze do 5 kg);

– w pisaniu i
czytaniu pism, listów osobom niewidomym, z wadą słuchu, posiadającym trudności
w posługiwaniu się językiem polskim oraz niezdolnym do samodzielnego pisania
ręcznego czy komputerowego;

– w czytaniu
prasy, książek, korespondencji osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną
niepełnosprawność do samodzielnego wykonywania tych czynności;

– w korzystaniu
z technologii (np. pomoc w wykonywaniu połączeń telefonicznych, korzystaniu z
komputera);

– w
towarzyszeniu w aktywnym spędzaniu wolnego czasu (np. gry planszowe, rozwijanie
pasji).

Do usług
towarzyszących wykonywanych zalicza się również pomoc asystenta w:


zakładaniu/zdejmowaniu odzieży wierzchniej;

– czynnościach
pielęgnacyjnych i higienicznych (np. pomoc w skorzystaniu z toalety,
asystowanie przy przejściu odbiorcy na wózek/fotel);

– przygotowaniu
i/lub podaniu drobnego posiłku albo napoju;

– zakupach (do 5
kg)

Usługą
towarzyszącą nie może być aplikowanie leków, które jest czynnością medyczną
realizowaną przez osoby wykonujące zawody medyczne. Asystent nie wykonuje
również czynności medycznych tj. cewnikowanie, zmiana opatrunków, zmiana
pozycji ułożenia, toaleta przeciwodleżynowa.

Aby skorzystać z
bezpłatnych usług asystenckich należy skontaktować się z wybranym realizatorem
w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do programu AOON:

– Centrum Usług
Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa; kontakt:
tel. 22 277 49 89, mail: [email protected],

– Fundacja La
Fontaine www.fundacjalafontaine.org, kontakt: tel. 575 866 880, mail: [email protected].

Szczegółowe informacje dotyczące usługi AOON, w tym regulamin
świadczenia oraz zakres usług asystenckich i karta zgłoszenia są dostępne na
stronie: politykaspoleczna.um.warszawa.pl.

Transport
specjalistyczny

Warszawa od 1993
roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe dla osób z
niepełnosprawnościami, które mogą podróżować samodzielnie, z opiekunem lub psem
przewodnikiem. Przewóz mieszkańców odbywa się w systemie „od drzwi – do drzwi”,
czyli zapewniana jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i
pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa transportu specjalistycznego
jest dostępna na terenie Warszawy oraz – w przypadku przewożenia na leczenie
lub rehabilitację – do 20 km od granic miasta.

Z usługi
transportu specjalistycznego można korzystać od poniedziałku do piątku w godz.
06.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 08.00–20.00. Transport nie jest
świadczony w dni ustawowo wolne od pracy. Osoba
korzystająca z transportu ponosi zryczałtowaną opłatę 15 zł.

Zlecenia na
transport należy zgłaszać co najmniej trzy dni przed terminem planowanego
przejazdu:

– od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów: 22 298 59 00
lub 720 915 300;

– na adres
e-mailowy [email protected].

Szczegóły
dotyczące zamawiania transportu specjalistycznego dla osób z
niepełnosprawnościami: warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych.

Taksówki dla osób z
niepełnosprawnościami

W tym roku podpisaliśmy również umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które
nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z
o.o. Zlecenia  przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na
hasło „Wawa Taxi bez barier”

Z przejazdów taksówkami mogą korzystać mieszkańcy Warszawy z
niepełnosprawnościami, którzy posiadają:

– ważne orzeczenie o
niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

– ważne orzeczenie o zaliczeniu
do I lub II grupy inwalidzkiej;

– orzeczenie o niezdolności do
pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i
rentach;

– ważne orzeczenie równoznaczne
do orzeczeń wymienionych powyżej.

Kursy są realizowane w godz.
6.00–23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wynosi 15 zł za przejazd w jedną
stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta.

W przypadku kursu powyżej 30
km na terenie miasta oraz powyżej 20 km od jego granic, za każdy kolejny
przejechany kilometr opłatę ponosi osoba korzystająca z przejazdu – według
stawek taryfowych operatora.  Korzystający
z przejazdu może podróżować z osobą towarzyszącą bez ponoszenia dodatkowych
opłat.

Szczegółowe informacje oraz regulamin
przejazdów: warszawa19115.pl/-/uslugi-przewozowe-dla-osob-niepelnosprawnych