Izba
Pamięci będzie miejscem dokumentującym Rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej
ludności Warszawy. Rok temu, w tym samym miejscu, posadzone zostało drzewo
pamięci. – Życzę wszystkim warszawiakom, aby rozumieli wartość miasta, w
którym żyją i wartość tego miejsca. Aby to miejsce było drogowskazem dla miasta
i dla świata. Nigdy więcej wojny –
mówiła obecna na uroczystości Wanda
Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza
Powstańców Warszawy i Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy.

Większość
ofiar pochowanych w tym miejscu, w kurhanie i zbiorowych mogiłach, pozostaje
bezimienna. Chcemy, aby to miejsce było symboliczne. To m.in. dlatego budujemy
Izbę Pamięci, w której znajdą się nazwiska ponad 100 tysięcy ofiar. Ale musimy
też pamiętać o tych, którzy wciąż pozostają bezimienni
– mówił Rafał
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Podziękował również inicjatorom
przedsięwzięcia związanego z budową Izby Pamięci – pani Wandzie
Traczyk-Stawskiej i kierowanemu przez nią Społecznemu Komitetowi do
spraw Cmentarza Powstańców Warszawy.

Głos
podczas wydarzenia zabrała również przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Będziemy
w najbliższych dniach oddawać cześć tym, którzy zginęli i tym, którzy
przeżyli. Tym, dzięki którym mamy Warszawę taką, jaką mamy. Tak, tkanka miejska
została zniszczona, ale duch warszawski wzrósł
– powiedziała Ewa
Malinowska-Grupińska.

Uroczystego
wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci dokonali: Wanda
Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza
Powstańców Warszawy; Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP;
Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP; Ryszard Terlecki, wicemarszałek
Sejmu RP; Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy; Ewa
Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz kardynał
Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

W
tubie, którą wmurowano we fragment ławy fundamentowej Izby Pamięci,
umieszczono: opaskę powstańczą pani Wandy Traczyk-Stawskiej „Pączek”; opaskę
powstańczą Haliny Kieroń „Irka”; zdjęcia terenu zrobione przed rozpoczęciem
budowy oraz z poszczególnych etapów budowy Izby Pamięci; zdjęcia z uroczystości
posadzenia drzewa pamięci; życiorys doktora majora Włodzimierza Kmicikiewicza;
zdjęcia pierwszych stron dzisiejszych ogólnopolskich dzienników i aktualne
monety; książkę Macieja Janaszka-Seydlitza Historia zapomnianego cmentarza
oraz informator o uroczystościach w ramach obchodów 77. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci na Woli rozpoczyna cykl
uroczystości związanych z upamiętnieniem niepodległościowego zrywu z 1944 r. W
ramach tegorocznych obchodów zaplanowano około 250 wydarzeń. Cały program
uroczystości znajduje się na stronie Urzędu Miasta.
Również tam będzie można śledzić transmisje z wybranych wydarzeń.

pozycjonowanie stron warszawa