– Uruchomiliśmy
Wirtualną Elektrownię jako symbol naszych działań zmierzających do tego, by
mieszkańcy Warszawy jak najszybciej oddychali czystym powietrzem. To jedna z
kilkudziesięciu zielonych inicjatyw, jakie realizujemy w stolicy. Wśród nich są
takie projekty jak Warszawski Panel Klimatyczny, Zielony Fundusz, Mapa Koron
Drzew, budowa nowych parków, Nowe Centrum Warszawy, program Zielone Dachy,
powiększenie powierzchni lasów w mieście czy program wymiany kopciuchów, na
który tylko w dzielnicy Wawer przeznaczyliśmy 19 mln zł –
powiedział
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Dzięki nim Warszawa rozwija
się w sposób zrównoważony i staje się na naszych oczach najbardziej zielonym i
przyjaznym mieszkańcom miastem w Polsce i Europie – prawdziwą stolicą zieleni –
podkreślił prezydent.

Wirtualna Elektrownia powstała w ramach Wawerskiego
Klastra Energii, czyli projektu obejmującego współpracę z firmami i organizacjami
pozarządowymi. Ma on na celu tworzenie warunków stałego, zrównoważonego
efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poszerzania ekoświadomości
mieszkańców. Jest to pierwszy etap na drodze to stworzenia ogólnomiejskiego
systemu obejmującego instalacje odnawialnych źródeł energii z różnych dzielnic.
Będzie to możliwe dzięki sukcesywnemu zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł
energii w miksie energetycznym miasta.

Dzięki dotacjom udzielanym na instalację
odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wiatraków oraz paneli
fotowoltaicznych, Warszawa jest coraz bardziej ekologiczna, a mieszkańcy,
którzy je instalują mogą korzystać z tanich źródeł energii i ciepła. Sprzyja to
 poprawie lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego, oraz, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, miasto
wspiera rozwój technologii przyjaznych środowisku i powstawanie wysokiej
jakości „zielonych” miejsc pracy oraz konkurencyjność gospodarczą. Projekt
wpisuje się w Zieloną Wizję Warszawy realizowaną przy udziale Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju oraz organizacji miast progresywnych w sprawach
klimatu, C40 Cities. W grudniu 2021 r. zostanie opublikowany raport, który
wskaże najbardziej istotne inwestycje w kontekście zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych oraz poprawy odporności miasta na zmiany klimatyczne.

– Wawer jako najbardziej zielona dzielnica Warszawy
wspiera odnawialne źródła energii. Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane są
na Urzędzie Dzielnicy, Wawerskim Centrum Kultury, a także części szkół,
przedszkoli i na budynkach komunalnych –
zaznaczył
Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer. – W kwietniu br. podpisaliśmy
umowę z Mazowiecką Agencją Energetyczną na realizację projektu Wirtualnej
Elektrowni, obejmującą stworzenie systemu zbierającego informacje z paneli
fotowoltaicznych na terenie dzielnicy, zarówno z instytucji publicznych, jak i
instalacji mieszkańców, którzy zdecydują się włączyć w naszą inicjatywę –
dodał.

Wyświetlacz wkomponowany w mural na budynku urzędu
pokazuje, ile energii zgromadzono, ile pieniędzy zaoszczędzono oraz ile
dwutlenku węgla mniej wyemitowano dzięki odnawialnym źródłom energii. Do
Wirtualnej Elektrowni może podłączyć się każdy mieszkaniec Wawra posiadający
instalację fotowoltaiczną w swoim domu. Możliwość podłączenia się przez domową
sieć WiFi sprawia, że przekazywanie danych ze swojej nieruchomości jest bezkosztowe.

Ponadto, w ramach miejskiego programu walki ze
smogiem, w Wawrze wystartowała kolejna edycja kampanii informacyjnej
prowadzonej przez ekoedukatorów. Udzielają oni mieszkańcom informacji o
dostępnych dofinansowaniach oraz pomagają w składaniu wniosków na wymianę
pieców z dofinansowaniem m.st. Warszawy. Ich działania obejmują zarówno
stacjonarne stanowisko w urzędzie, jak i pracę w terenie. Ekoedukatorzy mobilni
mają dotrzeć z informacją do tych mieszkańców, którzy nie posiadają jeszcze wiedzy
wystarczającej do podjęcia decyzji lub nie wiedzą o możliwości otrzymania dofinansowania
na wymianę pieców w prywatnych gospodarstwach domowych.