W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie.

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków obejmie całą Polskę i pomoże w zlokalizowaniu, a w następnym
kroku w wymianie przestarzałych pieców i kotłów, czyli tak zwanych „kopciuchów”.
Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie ewidencji odpowiedzialny jest Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Kto i w jakim terminie musi złożyć deklarację?

Deklarację musi
złożyć właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło
ciepła o mocy do 1 MW. Właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy od 1 lipca
2021 r. Jednak w przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy –
w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia
nowego źródła ogrzewania.

W jaki sposób można
złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć
na 2 sposoby:

1) w formie
elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB, przy użyciu Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z
warstwą elektroniczną – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, który
pozwala złożyć deklarację bez wychodzenia z domu,

2) w formie
papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we
właściwym urzędzie dzielnicy
(zgodnie z lokalizacją budynku); wzór
deklaracji do wypełnienia można pobrać ze strony CEEB.

Jakie dane należy
podać w deklaracji?

W deklaracji wymagane
są wyłącznie podstawowe dane:

1)   imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy
budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)   adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3)   informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach;

4)   numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5)   adres e-mail (opcjonalnie).

Więcej
informacji

Wszelkie
informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GINB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Pytania na temat
CEEB należy kierować do przedstawicieli GINB na adres: [email protected]