Scenariusze dla pozostałych grup wiekowych zostaną opracowane jeszcze w 2021 roku.

Zmiana klimatu oraz zanieczyszczenie powietrza to jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi obecnie stoimy. Do stawienia im czoła niezbędna jest m.in. rzetelna edukacja, która powinna zaczynać się już od najmłodszych lat.

W dyskusjach na temat zanieczyszczenia powietrza oraz kryzysu klimatycznego bardzo często podkreśla się, że w szkołach brakuje wystarczającego edukacji, która byłaby oparta na aktualnej wiedzy naukowej. Również wielu nauczycieli zwraca nam uwagę, że potrzebują materiałów edukacyjnych oraz pomysłów na scenariusze lekcji na ten temat – mówi Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Wsparcie dla nauczycieli – pakiety edukacyjne

W związku z potrzebą edukacji przygotowaliśmy pakiety edukacyjne dla nauczycieli. Zawierają one gotowe scenariusze lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Celem przygotowanych lekcji jest ułatwienie uczniom zrozumienia tych ważnych problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku niezbędnych zmian i zmotywowanie do działań.

Pierwszy pakiet materiałów edukacyjnych jest przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały dla kolejnych grup wiekowych są w trakcie przygotowania i będą sukcesywnie przekazywane placówkom oświatowym w 2021 roku.

Materiały zostały przygotowane w taki sposób, żeby można było z ich pomocą przeprowadzić zajęcia niezależnie od specjalizacji nauczyciela. Zostały skonsultowane pod względem merytorycznym z ekspertami zewnętrznymi, a pod względem metodycznym z doradcami Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W grudniu 2020 r. odbyły się pilotażowe lekcje w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 103. Opinie nauczycieli na temat lekcji można zobaczyć na video na miejskim kanale Youtube.

Zawartość materiałów edukacyjnych

Materiały zawierają:

  • podręcznik z gotowymi scenariuszami lekcji, materiałem merytorycznym, listą źródeł dodatkowej wiedzy, zadaniami domowymi, arkuszami ćwiczeń,
  • prezentację multimedialną do wykorzystania podczas zajęć.

Materiały można pobrać ze strony Zielona Warszawa.

Dodatkowa wiedza

12 stycznia 2021 r. Uniwersytet Warszawski opublikował podręcznik „Klimatyczne ABC”. Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianie klimatu. Podręcznik może być istotnym uzupełnieniem i dodatkowym źródłem wiedzy zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów zainteresowanych tematem zmiany klimatu. Podręcznik można pobrać ze strony Uniwersytetu.