Dostawą i wymianą opraw zajmie się firma Lug
Light Fatory z Zielonej Góry. Prace będą toczyć się w tym i następnym roku, a
wartość umowy wyniesie co najmniej 32 mln zł.

W latach 2021-22 firma wymieni oprawy
oświetleniowe we wszystkich dzielnicach Warszawy. Chodzi o całe urządzenia –
źródło światła i obudowę – zamontowane na szczycie słupa latarni. Lampy sodowe
zostaną zastąpione oświetleniem LED. Do tej pory podobnych wymian było dużo,
ale na niewielką skalę – doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, lub
wymienialiśmy oświetlenie na jednej ulicy. Zmiany dotyczyły jednorazowo
kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu lamp.

Po raz kolejny Warszawa jest na czele, jeśli
chodzi o poprawę jakości życia w mieście z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technologii – nie gadżetów, ale elementów Smart City, z których mieszkańcy
skorzystają w praktyce. Po raz kolejny też stolica korzysta z innowacji
stworzonych w Polsce. Warto przypomnieć, że jeden z najnowocześniejszych na
świecie systemów zdalnej kontroli strefy płatnego parkowania, funkcjonujący w
Warszawie od roku, jest dziełem lokalnej firmy Smart Factor.

Podpisywana dzisiaj umowa to dla
Warszawy ogromne korzyści – zarówno finansowe, jak i te związane z ochroną
środowiska – Rząd PiS odwrócił się kompletnie plecami od najważniejszych wyzwań
dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym, dodatkowo wciąż niepewna jest
sytuacja na rynku energii – ceny wzrastają, a zapowiedzi rządu o stabilizacji
nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości
– dodał prezydent.

W całej Warszawie latarni jest w sumie ok.
sto tysięcy. Zarząd Dróg Miejskich odpowiada za mniej więcej połowę z nich
(pozostałe należą do dzielnic i oświetlają mniejsze uliczki). Zmiany dotyczą
wszystkich latarni ZDM, które jeszcze nie zostały zmienione.

Oszczędności, bezpieczeństwo i ekologia

Dziś roczny rachunek ZDM za światło do
wspomnianych latarni – zużywają 51,1 GWh energii – to ok. 27 mln zł. Po
zmianach zużycie energii szacujemy na 18 GWh, co powinno kosztować poniżej 10
mln zł rocznie. To trzykrotna oszczędność!

Warszawę – nie tylko ZDM, ale też np.
Tramwaje Warszawskie czy Metro Warszawskie – bardzo dotknęły rosnące ceny
prądu. Jeszcze w 2018 r. 1 GWh energii potrzebnej do oświetlania ulic
kosztowała nas ok. 450 tys. zł brutto. W 2021 r. będzie to ok. 530 tys. zł
brutto. Wprowadzona w tym roku opłata mocowa, tylko dla ZDM, to dodatkowe 1,4
mln zł po stronie kosztów.

W tej sytuacji szukamy oszczędności nie tylko
dlatego, że dość szybko tym skorzystamy. Dzisiejszy wydatek to dla stolicy
konieczność, żeby umknąć z pułapki galopujących cen prądu.

To jest nasza odpowiedź na wciąż
zmieniające się ceny prądu. Dlatego też postanowiliśmy inwestować w
energooszczędne rozwiązania. To nie tylko nowe oprawy oświetleniowe, ale też
zakup nowoczesnych składów dla metra, tramwajów i SKM czy opracowywanie
specjalistycznych rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić energię

powiedział prezydent Trzaskowski.

Kompleksowa wymiana poprawi też
bezpieczeństwo. Liczące sobie po kilka dekad latarnie świecą coraz słabiej.
Nowe lampy będą jaśniejsze, będą miały ustandaryzowaną temperaturę barwową
(3000K, na masztach 4000K), pozwolą na precyzyjne ukierunkowanie strumienia
światła, więc nie będą świecić warszawiakom po oknach. Każdy może już dziś
zobaczyć różnicę, porównując lampy tam, gdzie nowe LED-y stoją obok starych
lamp sodowych.

To zresztą nie wszystko. Energooszczędność,
poza mniejszymi wydatkami i wartością ekologiczną (rocznie 30 tys. ton CO2
mniej, mniejsza emisja tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów) sama w sobie jest
przeliczalna na pieniądze. Każda energooszczędna inwestycja wiąże się bowiem z
uzyskaniem od Urzędu Regulacji Energetyki certyfikatu, którym można handlować
na Towarowej Giełdzie Energii. Tam kupują je firmy produkujące energię z węgla.
Dzięki wymianie opraw na LED zyskamy certyfikat, którego wartość szacowana jest
na dziś na ponad 4,7 mln zł.

Poprawa jakości powietrza i dbanie o
środowisko jest jednym z moich priorytetów, dlatego cieszę się, że te
inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla środowiska. Nasze działania są
realizowane nie tylko przez flagowe projekty jak np. zakup 130 przegubowych
autobusów elektrycznych, ale są też elementem każdego innego postępowania, co
oczywiste, również związanego z oświetleniem
– dodał prezydent Trzaskowski.

Niższe koszty zakupu i konserwacji

Dzięki skali zamówienia uzyskaliśmy bardzo
dobrą cenę jednostkową za oprawy. Choć ZDM szacował, że wyda w przetargu ok. 44
mln zł, oferta firmy LUG Light Factory opiewa na 32 mln zł w wariancie
podstawowym, a z uwzględnieniem opcji dodatkowych nie więcej niż 37 mln zł. Za
tę cenę Warszawa zyska specjalnie dla niej zaprojektowane oprawy, których wzór
będziemy mogli wykorzystać w kolejnych przetargach.

Oprawy będą ergonomiczne, modułowe,
zaprojektowane pod kątem łatwej obsługi, z możliwością otwarcia i wymiany bez
konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wykonawca zamontuje system
zdalnej kontroli funkcjonowania i inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia
ulicznego. To oznacza, że jeśli latarnia się zepsuje, natychmiastowo dowie się
o tym kontroler w ZDM-ie, jeszcze zanim mieszkańcy to zauważą i zdążą nam to
zgłosić. ZDM co roku na konserwację latarni wydaje ok. 10 mln zł, obsługując
ok. 12 tys. zgłoszeń. Te koszty również spadną.

– Realizujemy wiele projektów
infrastrukturalnych w Polsce, w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.
Jednak kontrakt na wymianę blisko 40 tys. opraw w Warszawie jest dla nas
strategiczny zarówno z punktu widzenia jego wartości, jak również prestiżu. W
przetargu wzięło udział 6 oferentów, w tym dwóch największych światowych
graczy, z którymi konkurujemy o wiele projektów. Wygrana cieszy tym bardziej,
że to LUG, z w pełni polskim kapitałem oświetli stolicę naszego kraju –
podkreśla Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG Light Factory

Warszawa czerpie z najlepszych wzorców. W
latach 2017–2020 w podobny sposób wymieniono 56 tys. opraw oświetleniowych w
Manchesterze i 12 tys. w Londynie. W hiszpańskim Santander zakończono niedawno
wymianę 23 tys. opraw, a Wiedeń zrealizował potężny projekt na 60 tys. opraw.
Manchester jest naszym partnerem projektu unijnego, zaś Wiedeń stolicą
partnerską.