Ekonomia współdzielenia (sharing economy) to zjawisko polegające na
wymianie i dzieleniu się różnego rodzaju zasobami. Czasami bezpłatnie, czasami
za opłatą, ale bez przekazywania praw własności. Ludzie, wykorzystując
platformy internetowe, współpracują, tworzą, dzielą się swoim czasem, talentem
i tym, co posiadają. Mogą to być nieruchomości, pojazdy, narzędzia, treści
medialne czy umiejętności. Dzięki technologiom cyfrowym mają możliwość dotarcia
do szerokiej grupy odbiorców. Mogą zarabiać, udostępniając innym posiadane
zasoby i umiejętności, a jednocześnie oszczędzać pieniądze, korzystając z
dostępu do towarów i usług, bez konieczności ich kupowania.

Idea współdzielenia
pomaga zbudować odpowiedzialną wspólnotę. Przyczynia się do zapewnienia dobrych
warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest jednym z ważnych elementów
wdrażanej od kilku lat w Warszawie koncepcji smart city, czyli inteligentnego miasta.
 

– Wdrożenie
ekonomii współdzielenia jest dla nas jednym z głównych celów
w nadchodzących latach. Miasta znane z otwartości na tego rodzaju usługi,
przyciągają innowacyjne biznesy i dzięki temu dynamicznie się rozwijają.
Obniżają koszty funkcjonowania i zapewniają wyższą jakość życia. W stolicy mamy
już dobre przykłady tego typu inicjatyw, jak choćby popularny Warszawski Rower
Publiczny Veturilo , który stał się alternatywnym środkiem transportu
miejskiego.  Namawiamy mieszkańców i mieszkanki naszego
miasta, by dzielili się inicjatywami, wiedzą, pomysłami oraz doświadczeniem w
budowaniu ekonomii współdzielonej Warszawy
– mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds.
przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Na nowej
platformie miejskiej w zakładce „WawaShare współdzielenie w mieście”, zamieściliśmy
inicjatywy związane z  „dzieleniem
się miastem” w obszarze infrastruktury, transportu, powierzchni biurowych,
pomieszczeń mieszkalnych i umiejętności. Można
znaleźć tam takie projekty jak jadłodzielnie polegające na dzieleniu się
nadwyżkami żywności, które można dostarczyć w wyznaczone miejsca, czy platformę
biblioteczną w ramach której skorzystamy zarówno z e-zasobów biblioteki, jak i
atrakcyjnych warsztatów oraz treści edukacyjnych.

Pomysły można
zgłosić za pośrednictwem formularza 
znajdującego się na stronie biznes.um.warszawa.pl lub mailowo, wysyłając
wiadomość na adres: [email protected]