Prace przy budowie estakady wymagają zmian w organizacji ruchu, które zaczną obowiązywać od soboty, 17 lipca.

Na estakadzie obsługującej obecnie ruch w
kierunku granicy Warszawy wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Ul. Żołnierska w rejonie prowadzonych prac
zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Przed skrzyżowaniem z ul. Marsa pojawi
się dodatkowy pas. Jeden pas będzie służył do jazdy na wprost (w ul. Rekrucką),
drugi – do jazdy na wprost i do skrętu w prawo w ul. Marsa. Zlikwidowana
zostanie możliwość skrętu w lewo w ul. Marsa w kierunku Rembertowa.

Ul. Marsa w rejonie prowadzonych robót (od
skrzyżowania z ul. Żołnierską do wiaduktu nad torami kolejowymi) zostanie
zwężona do jednego pasa ruchu. Jeden pas będzie też na jezdni od strony
Rembertowa przed skrzyżowaniem z ul. Żołnierską i Rekrucką. Relacje na wlotach
ulic: Rekruckiej, Okularowej i Chełmżyńskiej pozostają bez zmian. Wprowadzana
organizacja ruchu nie będzie miała istotnego wpływu na ruch pieszych i
rowerzystów.

Zlikwidowana zostanie możliwość wjazdu w
kierunku Trasy Siekierkowskiej z ul. Marsa w rejonie skrzyżowania z ul.
Okularową i Chełmżyńską. Taka możliwość pozostanie na
wysokości ul. Naddnieprzańskiej.

Wykonawcą prac związanych z budową drugiej
estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej jest konsorcjum firm Polimex
Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal SA. Inwestycja ma być gotowa w
styczniu 2023 r. Koszt robót budowlanych to 57,12 mln zł.

We wrześniu 2019 roku zakończył się II etap
przebudowy drogi,  w ramach którego na skrzyżowaniu ul. Marsa i
Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w
stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady, przeznaczonej dla
ruchu w kierunku centrum Warszawy, pojawiła się po wyłączeniu z rejestru
zabytków fragmentu działki niezbędnego do zrealizowania
inwestycji.   

Projekt jest współfinansowany z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.