Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wywołuje zawsze wiele dyskusji. Rodzice chcą, by dzieci mogły z niej korzystać jak najdłużej, nauczyciele pragną wykorzystać w tym czasie urlopy wypoczynkowe, by zregenerować siły przed nowym rokiem szkolnym, a miasto – przeprowadzić wszystkie niezbędne remonty.

Zakończyliśmy właśnie analizy i rozmowy ze związkami zawodowymi i dyrektorami placówek. I wypracowaliśmy optymalne oraz bezpieczne rozwiązanie, żeby nie mieszać dzieci z różnych placówek, umożliwić odpoczynek nauczycielom i wykonać wszystkie zaplanowane prace. Prowadzone przez nas przedszkola w lipcu i sierpniu będą działały przez sześć tygodni – informuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Do roku 2019 r. w okresie wakacyjnym przedszkola i oddziały przedszkolne w Warszawie organizowały jedynie dyżury wakacyjne: 2- lub 3-tygodniowe. Rodzice mogli zapisać dziecko na dyżur do kilku placówek i korzystać z opieki nawet przez całe wakacje. W ubiegłym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, zmieniono zasady – przedszkola i oddziały przedszkolne prowadziły zajęcia przez 6 tygodni wakacyjnych, a przyjmowano do nich jedynie dzieci uczęszczające do danej placówki. Obowiązywały też limity wynikające z wytycznych epidemiologicznych Głównego Inspektora Sanitarnego (uzależniające liczbę dzieci w grupie od powierzchni sali). Jak to będzie wyglądało w 2021 r.?
W tym roku będzie podobnie. W lipcu i sierpniu dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przez ok. 6 tygodni. A przez 2,5 – 3 tygodnie placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Placówki zapewnią bezpieczeństwo dzieciom, nauczycielom oraz pracowników przedszkoli i szkół. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opieka będzie organizowana w ten sposób, by unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi i uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

Dzięki poświęceniu i codziennej determinacji naszych pracowników, najmłodsi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w bezpiecznych warunkach. Bardzo im za to dziękuję, ich praca jest opatrzona dużym wysiłkiem. A ze względu na epidemię apeluję też do rodziców o racjonalne planowanie opieki dla swoich dzieci w tym trudnym okresie – dodaje wiceprezydent.

List o zasadach organizacji opieki wakacyjnej trafi niebawem do rodziców. Miasto jeszcze w tym miesiącu zbierze też deklaracje odnośnie uczestnictwa dzieci w zajęciach. Do stołecznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza obecnie 56,5 tys. dzieci. Miasto chce zapewnić opiekę wakacyjną wszystkim przedszkolakom. Liczba miejsc zostanie dostosowana do deklaracji rodziców.