Aby sprawnie szczepić lekarzy,
pielęgniarki, ratowników medycznych oraz personel pomocniczy, szpitale węzłowe
muszą mieć zapewnione dostawy odpowiedniej liczby szczepionek. Szacujemy, że w
całej Warszawie w ramach etapu 0 na szczepienia czeka około 100 tys. osób, z
czego połowa to pracownicy sektora ochrony zdrowia. Rząd ogłosił, że zapisy na
szczepienia personelu medycznego oraz pracowników szpitali, przychodni i aptek
potrwają do 14 stycznia.
Obecnie z funkcjonujących w Warszawie 23
szpitali węzłowych osiem z nich to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka,
Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny), do których w ramach
szczepień etapu 0 zgłosiło się ponad 4 tys. własnego personelu oraz ponad 11
tys. pracowników z innych podmiotów medycznych, a lista zgłoszeń będzie
dłuższa. We wszystkich miejskich szpitalach zaszczepiliśmy już ponad 2 tys.
personelu
– mówi Renata Kaznowska,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Trwa proces szczepień pracowników ochrony zdrowia

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w
ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (NPS), priorytetem
szczepień w etapie 0 zostali objęci pracownicy ochrony zdrowia, domów
pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel
pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach
sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się w etapie 0 otrzymały
również m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń
zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i
inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi
zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy techniczni i
administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu
medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków
medycznych. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ustaleniami, etap 0 obejmuje
również rodziców wcześniaków, które są hospitalizowane.

W oparciu o
wytyczne rządowe, szczepienia personelu medycznego i niemedycznego odbywają się
w szpitalach węzłowych, które szczepią zarówno swoich pracowników, jak i
pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

Aktualnie we
wszystkich dziesięciu szpitalach nadzorowanych przez miasto w ramach NPS
zgłosiło się średnio 52 proc. załogi, w tym lekarzy, pielęgniarek  i
pozostałego personelu.

Szczepienia dla seniorów i nauczycieli – brakuje wytycznych

Renata Kaznowska: – Władze
centralne zapowiadają, że już 15 stycznia ma się rozpocząć proces rejestracji
powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, a od 25 stycznia ruszą
szczepienia kolejnych grup. W tym czasie nadal będą podawane dawki szczepień
pracownikom sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w kolejnym, I etapie, szczepieniami
przeciw COVID-19 zostaną objęci: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc
stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od
najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. 

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska w Warszawie szczepienia w
ramach etapu 0 i I obejmą ponad 630 tys. osób, z czego  ponad 480 tys. to
seniorzy i dodaje: – Dotychczas wiemy, że jedynym kryterium kolejności
szczepienia seniorów uwzględnionym przez rząd w Narodowym Programie Szczepień
przeciw COVID-19 jest wiek – Ministerstwo Zdrowia informuje, że w pierwszej
kolejności szczepione mają być osoby powyżej 75. roku życia
.

M.st. Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego,
będzie brało udział w organizacji transportu do punktów szczepień i opieki w
tym czasie dla osób ze specjalnymi potrzebami: starszych, przewlekle
chorych, z niepełnosprawnościami. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla, że
władze Warszawy wraz z dziewięcioma innymi miastami zrzeszonymi w Unii
Metropolii Polskich (UMP) przekazały ministrowi Dworczykowi, który pełni
funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19, propozycje
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie.
Szacujemy, że w Warszawie będzie to grupa ok. 11 tys. mieszkańców, z czego
ponad  tysiąc osób wymaga transportu specjalistycznego.
Zaproponowaliśmy,
aby osoby wymagające specjalistycznego transportu były szczepione w domach
przez zespoły mobilne, a pozostała grupa, ok. 10 tys. mieszkańców, była
dowożona transportem zorganizowanym przez miasto. Czekamy na zatwierdzenie tych
założeń przez rząd –
mówi Renata Kaznowska.

Samorządy nie otrzymały również
szczegółowych wytycznych dotyczących szczepień kolejnych grup obywateli, w tym
nauczycieli. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla: – Aby przygotować się
do procesu szczepienia kolejnej bardzo dużej grupy mieszkańców naszego miasta
(32 tys. nauczycieli, 13 tys. kadry niepedagogicznej i 13 tys. pracowników
przedszkoli), wysłaliśmy do pracowników oświaty zapytanie, kto będzie
zainteresowany szczepieniem. Po 7 stycznia otrzymamy deklaracje, ilu
nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych chce się zaszczepić przeciwko
COVID-19. Natomiast w Warszawie cały sektor oświaty, w tym prywatne placówki –
to  blisko 68 tys. nauczycieli.

Warszawa razem z UMP wnioskowała o
dodanie pracowników zarówno sektora oświaty, jak i żłobków do etapu I: – Zapisy
dotyczące włączenia n
auczycieli do tej grupy znajdują się w
rządowym programie szczepień, natomiast czekaliśmy na decyzję rządu o objęciu
szczepieniami w etapie I pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat
trzech – ten  postulat został przyjęty, ale nie widnieje w dokumencie
rządowym. W efekcie to co znajduje się w Narodowym Programie Szczepień, który
ma być wykładnią, znacznie odbiega od podawanych przez rząd informacji

mówi wiceprezydent Kaznowska.

Jakie grupy osób obejmą kolejne etapy rządowego programu szczepień?

W ramach etapu II ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku
poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego
przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagających
wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II
szczepieniami zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury
krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty,
bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy
odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie III będą szczepieni przedsiębiorcy
i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz
osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających
ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

Rejestracja na szczepienia i mapa punktów
szczepień

Na rządowej
stronie gov.pl/web/szczepimysie
opisano, że proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument
e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie
zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych,
itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli
wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej
numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie
ważności pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty,
będzie można:

– skorzystać z bezpłatnej
infolinii czynnej całą dobę pod numerem 989 (informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są
dostępne  w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

– umówić się elektronicznie
poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

– umówić się za pośrednictwem
placówki, w której wystawiono e-skierowanie

lub bezpośrednio w punkcie
szczepień.

Umówienie się na szczepienie
nie będzie wymagało posiadania numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające
będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjent
otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent
będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki
będzie powiadamiany SMS-em.

Rządowe źródła udostępniły
również mapę z punktami szczepień przeciw COVID-19 w całej Polsce – te dane są
na bieżąco akutalizowane. W Warszawie ponad 40 punktów szczepień zostanie
utworzonych w miejskich placówkach medycznych, w sumie w mieście powstanie ich
blisko 300. Pełen wykaz punktów znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie.

 

Więcej
informacji o powszechnych szczepieniach Polaków przeciw COVID-19:

gov.pl/szczepimysie/

gov.pl/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

gov.pl/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi