Przekazywane
choinki powinny być pozbawione świątecznych ozdób. Zebrane iglaki posadzone
zostaną w stołecznych lasach. Mieszkańcy mogą przekazywać drzewka w dwie
najbliższe soboty:

 • 9 stycznia, godz. 9.00-15.00, Centrum Edukacji
  Przyrodniczo-Leśnej, ul. Rydzowa 1,
 • 16 stycznia, godz. 9.00-15.00, główna siedziba Lasów Miejskich –
  Warszawa, ul. Korkowa 170a.

Zebrane drzewka
zostaną zasadzone podczas sprzyjających warunków pogodowych. Szanse na
przyjęcie się posadzonych drzewek zależą od ich kondycji, stanu korzeni i tego,
jak długo choinki przebywały w ciepłym pomieszczeniu. Iglaki wyhodowane
bezpośrednio w doniczkach mają dużą szansę zaadaptowania się do leśnych
warunków.

Pozostałe choinki do recyklingu

Mieszkańcy mają
dwie opcje do wyboru:

 • mogą zostawić choinkę w
  wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów
  wielkogabarytowych (odbiór zgodnie z harmonogramem dla danego budynku),
 • zawieźć choinkę do Punktu
  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u, przy ul. Płytowej 1.
  Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–20.00 oraz w soboty
  od godz. 9.00 do 20.00.