Organizatorem badań przesiewowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie. Mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską edukację i ochronę zdrowia:

Bezpłatne badania pod kątem COVID-19 dla pracowników warszawskiej oświaty to dobra decyzja, ale żałuję, że została podjęta przez władze rządowe tak późno. Apelowaliśmy o szeroki dostęp do testów dla nauczycieli i pracowników szkół jeszcze przed wrześniowym powrotem uczniów i personelu do zajęć stacjonarnych. Dopiero kiedy placówki oświatowe stały się ogniskami zakażeń i rozsadnikiem koronawirusa, rząd podjął decyzję o przejściu na edukację zdalną. Jako samorządowcy wciąż pytamy, dlaczego testów nie przeprowadza się również wśród pracowników żłobków i przedszkoli, które pracują przez niemal cały okres pandemii. Gdzie logika tych działań? Do dziś nie wiemy też czy uczniowie klas I-III wrócą po feriach do szkoły. Jeśli nie wrócą, to jaki jest sens przeprowadzanych testów? Akurat w tej grupie pracowników?

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zbierali zgłoszenia od nauczycieli klas 1-3 oraz pracowników niepedagogicznych zainteresowanych wykonaniem testów W sumie na testy pod kątem zakażenia COVID-19 zgłosiło się 8598 chętnych z ponad 13 tys. osób. Listy zgłoszeń zostały już zamknięte i przekazane przez dyrekcję szkół do sanepidu, który odpowiada za kierowanie zainteresowanych na badania. Testy pracowników szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 odbędą się od 11 do 15 stycznia i będą wykonywane metodą RT-PCR. Badaniami będą objęte wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów chorobowych) i nie będą im podlegać nauczyciele oraz personel szkoły, którzy przechorowali COVID-19, czyli tzw. ozdrowieńcy. Organizatorzy akcji informują, że osoby zgłoszone do testów będą mogły udać się do punktów wymazowych – obecnie w Warszawie działają 33 takie miejsca, z czego 15 zorganizowaliśmy w miejskich podmiotach leczniczych. Podczas badań należy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego, aby chronić siebie przed ewentualnym ryzykiem zakażenia. Dokładna lista punktów wymazowych i godziny poboru próbek wraz z odnośnikiem do interaktywnej mapy z rozmieszczeniem punktów pobrań na terenie Warszawy jest dostępna na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/covid-19-wykaz-punkt…. W przypadku otrzymania wyniku potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u nauczycieli i pracowników szkół, którzy poddali się badaniom przesiewowym, sanepid przygotował ulotkę informacyjną ze wskazówkami dalszego postępowania. Szczegółowe informacje nt. akcji testowania nauczycieli klas 1-3 i pracowników szkół podstawowych: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/badania-przesiewowe-w-kierunku-sars….