Mówi Renata
Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy: – Sytuacja
epidemiczna w Warszawie i na Mazowszu pokazała jak bardzo potrzebne jest
miejsce do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem
oraz odzyskiwanie miejsc w szpitalach
dla pacjentów niecovidowych
. W związku z tym termin uruchomienia
Szpitala Południowego został przyspieszony, a placówka będzie w całości
przeznaczona dla pacjentów „covidowych”.
Podpisaliśmy porozumienie z wykonawcą inwestycji, które
finalnie ma doprowadzić do przekształcenia Szpitala Południowego w tymczasowy
szpital dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Mimo że z
zewnątrz gmach szpitala wygląda na gotowy, to w budynku ciągle trwają prace
wykończeniowe i budowlano-instalacyjne związane m.in. z kładzeniem wykładzin na
ścianach, nawierzchni podłóg, malowaniem ścian w ramach zawartego z wykonawcą
kontraktu. Jednocześnie odbywają się odbiory częściowe robót budowlanych i
instalacyjnych oraz rozruchy technologiczne. Co prawda w budynku podłączone są
już wszystkie media, tj.: gaz, prąd, woda, ale główne odbiory przeprowadzane
przez służby zewnętrzne (sanepid, straż pożarną, PINB) rozpoczną się po
zakończeniu wszystkich prac.

Zgodnie z
pierwotnie przyjętym harmonogramem, zakończenie prac w Szpitalu Południowym
było planowane na koniec marca 2021 r., zaś przyjęcie pacjentów – z początkiem
września 2021 r., czyli po uzyskaniu prawa do użytkowania i zakończeniu
wyposażania szpitala.  W związku z obecną sytuacja epidemiczną bardzo
przyspieszamy tempo. Mogę powiedzieć, że przed nami jest do wykonania
tytaniczna praca. Etap wszystkich prac inwestycyjnych planujemy zakończyć do 25
stycznia 2021 r. Następnie rozpocznie się proces niezbędnych i bardzo złożonych
odbiorów, na który dajemy sobie dwa tygodnie. Naszym celem jest przyjęcie
pierwszych pacjentów w połowie lutego przyszłego roku. Znajdzie się tu 300
łóżek dla chorych na koronawirusa, w tym 80 łóżek respiratorowych

podkreśla Renata Kaznowska i dodaje: – Przyspieszenie prac jest możliwe
dzięki uzgodnieniom, jakich dokonaliśmy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
ponieważ ten proces jest też kosztowny. Koszty te pokryte zostaną z funduszu
Covid-19. Znaczna część sprzętu medycznego i aparatury również zostanie
zakupiona z funduszu „covidowego” czy też dostarczona z Agencji Rezerw
Materiałowych.
   

Jak informuje
wiceprezydent Kaznowska zakres dodatkowych prac związanych z przyspieszeniem
oddania do użytkowania Szpitala Południowego będzie opiewał na kwotę blisko 8,6
mln zł.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, który w imieniu m.st. Warszawy
prowadzi inwestycję, jest w trakcie procedur przetargowych na wyposażenie
medyczne. Do szpitala zostały już dostarczone dwa tomografy i czekamy na
kolejne dostawy sprzętu medycznego.
Trwają również przetargi na zakup sprzętu i wyposażenia do
placówki  – postepowania są przeprowadzane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych. Szpital Południowy
zostanie wyposażony między innymi w rezonans magnetyczny, tomografy
komputerowe, telekomando oraz aparaty rentgenowskie najnowszej generacji.

Proces uruchamiania nowego szpitala, w tym
organizacji funkcjonowania poszczególnych oddziałów
i kompletowania
zespołu pracowników
,
jest wieloetapowy i skomplikowany
.
Szpital Południowy będzie z pewnością jednym z najnowocześniejszych podmiotów
leczniczych. W placówce zostaną wdrożone i zastosowane nowoczesne, innowacyjne
rozwiązania w zakresie diagnostyki, organizacji oraz bezpieczeństwa udzielanych
świadczeń
– mówi wiceprezydent
Kaznowska.