W
związku z prowadzonymi przez Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczeniami, w dniach 17-21 maja 2021 roku, na terenie całego
miasta, planowane jest
uruchomienie syren alarmowych i nadanie treningowego sygnału ogłoszenia alarmu
dotyczącego zagrożenia z powietrza, tj. sygnału akustycznego modulowanego w czasie 3 min. Odwołanie alarmu nastąpi
poprzez nadanie treningowego sygnału ciągłego także
przez 3 minuty. Ćwiczenie
ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Dowództwo
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
podejmuje decyzje co do terminu i częstotliwości sygnału.