To już drugi rok z rzędu, gdy Festiwal Sinfonia Varsovia
Swojemu Miastu
odbywa się w cieniu pandemii. 21 koncertów tegorocznej
edycji, podzielonych na cykle: orkiestrowy (czwartki), familijny (soboty), kameralny (niedziele) obficie czerpać będzie z
różnorodności geograficznej, z dialogu kompozytorów z różnymi tradycjami
ludowymi i stylistykami z dawnych wieków. W cyklu Eksperymentalne
Wtorki można będzie usłyszeć i zobaczyć, jak na wyzwania teraźniejszości i
problemy dzisiejszego człowieka reagują współcześni kompozytorzy.

W
trakcie trwania Festiwalu w pobliżu Pawilonu Koncertowego będzie otwarta
bezpłatna wystawa Sinfonia Varsovia w skali, prezentująca wyjątkowy
model akustyczny mającej powstać pod tym samym adresem największej sali
koncertowej w Polsce. Dla najmłodszych także coś ciekawego – w czasie Festiwalu
mogą odwiedzać Łąkę Bazylka, interaktywną ekspozycję z nietypowym
instrumentarium.

W
planie są także dwa wydarzenia towarzyszące: animacja Rozchmurz się oraz
parada Żywa Zieleń Teatru Sztuka Ciała. Podczas festiwalu będzie
działała kawiarnia plenerowa oraz sklep festiwalowy. Program
Festiwalu jest dostępny na stronie Sinfonii
Varsovii
.

Festiwal
Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu jest współfinansowany przez m.st. Warszawa.