W niedzielę, 13 grudnia, przepływ ścieków z tymczasowego układu przesyłowego ułożonego na moście pontonowym został przełączony do nowego, wydrążonego pod Wisłą rurociągu alternatywnego. Prace trwały ponad miesiąc, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W ciągu 34 dni wykonano 792 m przewiertu i ułożono w nim rurociąg stalowy o średnicy 1,2 m, który przechodzi od 7 do 8 m pod dnem rzeki.

Rurociąg został ułożony z czterech sekcji o długości około 200 metrów każda. Maksymalna dobowa prędkość głowicy drążącej wyniosła 8,11 m, a podczas całego przewiertu wydobyto ponad 1000 m3 urobku.

Roboty prowadzone były 24 godziny na dobę, a na obu placach budowy po stronie ul. Świderskiej i ul. Farysa pracowało każdej doby średnio prawie 100 osób. Wykorzystano 500 ton ciężkiego sprzętu i materiałów. Zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pierwszy etap inwestycji to najdłuższy przewiert w technologii direct pipe w Polsce. Zdolność do przesyłu ścieków tak wybudowanego rurociągu jest porównywalna z obecnie ułożonymi dwoma rurociągami na moście pontonowym.

Nie zwalniając tempa, MPWiK ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie drugiej nitki alternatywnego układu przesyłowego – podobnie jak pierwsza, będzie ona budowana pod dnem Wisły metodą bezwykopową. Termin otwarcia ofert został zaplanowany na 23 grudnia br. Ułożony pod dnem rzeki rurociąg zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną: po lewej stronie rzeki – z zakładem Farysa, a po prawej – z zakładem Świderska.

Inwestycja ta zamknie pierwszą fazę budowy nowego układu do przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”, który został zapowiedziany przez władze stolicy w 2019 roku.

W drugiej fazie Spółka wybuduje nowe rurociągi, łączące obie nitki zlokalizowane pod dnem Wisły wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi takimi jak komory technologiczne. Na to zadanie postępowanie zostanie ogłoszone w I połowie 2021 r.

Równolegle MPWiK rozpoczęło prace mające na celu zaprojektowanie i wykonanie robót demontażowych rurociągów technologicznych syfonu w tunelu pod Wisłą po tegorocznej awarii. Prace te Spółka prowadzi we współpracy z ekspertami Politechniki Krakowskiej oraz za wiedzą prokuratury i mają one zostać wykonane do końca 2021 roku.