Rok 2021 to
bardzo ważny rok dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W tym roku schronisko
obchodzi ważny i piękny jubileusz: 20-lecie działalności jako jednostka
budżetowa m.st. Warszawy – 20 lat w służbie zwierzętom. W tym czasie schronisko
zapewniło opiekę ponad 80 000 bezdomnych zwierząt.

Schronisko jako
jednostka budżetowa m.st. Warszawy działa od 2001 roku i jest jednym z
realizatorów Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt
(razem ze Strażą Miejską, dzielnicowymi wydziałami ochrony środowiska, itp.).
Misja ośrodka zawiera się w haśle: „Chronimy bezdomne zwierzęta. Stwarzamy im
drugą szansę. Wiemy, że czują.”

Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu całego zespołu – pracowników i wolontariuszy – wiele udało się
przez te lata zmienić na lepsze. Warszawskie Schronisko „Na Paluchu” stało się
dla wielu polskich schronisk wzorem, z którego czerpały wiedzę i doświadczenie.

W ramach
obchodów tego jubileuszu schronisko, razem z Zarządem Transportu Miejskiego,
przygotowało możliwość personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej ze
schroniskowym psem lub kotem. Aktualnie trwają też prace nad wydaniem
okazjonalnego albumu fotograficznego.

Pracownicy i
wolontariusze mają wielką nadzieję, że uda im się uczcić ten jubileusz wspólnie
z warszawiakami, np. podczas miejskich wydarzeń, w których zawsze wiele osób
chętnie brało udział, a które tymczasowo musiały zostać zawieszone z powodu
pandemii.

O schronisku

Schronisko nie
jest domem docelowym dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy i wolontariusze robią
wszystko, by jak najszybciej znaleźć dla nich stałych opiekunów. W
najtrudniejszym okresie (lata 2010-2011) w Schronisku przebywało na co dzień
2400 zwierząt. Obecnie jest to 407 psów i 50 kotów. Miesięcznie do Schroniska
trafia ok. 300 zwierząt, w tym 200 psów i 100 kotów. Od 2011 roku liczba
zwierząt zmniejsza się. W roku 2020 Schronisko przyjęło 135 psów z interwencji
w Radysach. Dla 83 z nich udało się już znaleźć nowe domy.

Schronisko
funkcjonuje na 3 ha powierzchni, z czego 1 ha należy do miasta, a 2 ha są
użyczone przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Placówka zatrudnia
63 etatowych pracowników w ramach trzech sekcji: ambulatorium, biura przyjęć i
adopcji zwierząt, opieki bytowej. Jest także jednostką, w której wiedzę
pogłębiają praktykanci: z techników weterynaryjnych oraz Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej SGGW. Od 2014 roku stale współpracuje z Kliniką Małych Zwierząt
SGGW. W schronisku działają dwa osobne szpitale – dla psów i kotów. Jest także
miejscem odbywania pracy społecznie użytecznej.

W ramach
Schroniska działa również Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt – łącznik między
miastem a Schroniskiem. To tu docierają bezdomne zwierzęta z terenu m.st. Warszawy
dostarczane przez Eko-patrole Straży Miejskiej i osoby prywatne; tu
rozpoczynają poszukiwania właściciele zagubionych zwierząt czy też rozpoczynają
się procesy adopcyjne podopiecznych placówki.