Budynek do rozbiórki

Obiekt przy ul. Skierdowskiej 2 musiał zostać rozebrany, bo na miasto została nałożona ostateczna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazująca jego rozbiórkę. Budynek był samowolą budowlaną – nigdy nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie, nie miał żadnych odbiorów ani wymaganych przepisami przeglądów technicznych.

– Tymczasem do niedawna przebywała w nim grupa samotnych matek z dziećmi! Jako miasto nie mieliśmy wątpliwości – tym rodzinom trzeba pomóc. I tak też zrobiliśmy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Obiekt był niefunkcjonalny, a jego dalsze użytkowanie stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Dodatkowo, do terenu, na którym  znajdował się budynek, zostały zgłoszone roszczenia – obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie. Prace rozbiórkowe zostały zakończone w ubiegłym tygodniu.

 

Pomoc miasta i dzielnicy dla mieszkańców

W budynku przy ul. Skierdowskiej 2 mieszkało dotychczas 48 osób, w tym 14 kobiet, 29 dzieci i 5 mężczyzn – podopiecznych Stowarzyszenia „Wspólnymi Siłami”.

Prezydent Trzaskowski: – Wszystkie rodziny, które dotąd szukały schronienia na Skierdowskiej, otrzymały wsparcie od miasta. Wszystkie są bezpieczne i mogą korzystać z miejskich mieszkań.

To powód do wielkiej radości i satysfakcji, kiedy jako samorząd możemy przyczynić się do takiego pozytywnego zakończenia trudnych historii. Cieszę się, że mamy i ich 29 dzieci zaczynają nowe życie i spędzą nachodzące święta w lepszych warunkach. Lokale zostały przygotowane w ramach specjalnie przygotowanego przez miasto programu, który wspiera usamodzielnianie się kobiet.

Już w 2019 r. rozpoczęliśmy intensywne działania, aby pomóc osobom przebywającym w siedzibie stowarzyszenia. W tym celu odbyło się szereg trójstronnych spotkań z przedstawicielami miasta, burmistrzem dzielnicy Białołęka i reprezentantami Stowarzyszenia „Wspólnymi Siłami”. Rozmawialiśmy też z mieszkańcami budynku przy ul. Skierdowskiej 2 – po to, by szczegółowo poznać ich potrzeby oraz możliwości udzielenia im wsparcia.

 

Nowe mieszkania dla samotnych mam z dziećmi

Ostatecznie wszyscy mieszkańcy budynku otrzymali indywidualną propozycję pomocy i z niej skorzystali. 22 października 14 kobiet odebrało klucze do nowych mieszkań. Nowe bezpieczne lokum dostali też panowie. Natomiast stowarzyszenie otrzymało od miasta propozycję kontynuacji swojej działalności w innym miejscu Warszawy.

Mieszkania socjalne i lokale wspierające znajdują się na Białołęce, Woli, Żoliborzu, Mokotowie i w Śródmieściu. – Pracowaliśmy ponad rok nad rozwiązaniem tej sytuacji z największą korzyścią dla mam i dzieci, które przebywały w budynku przy ul. Skierdowskiej – dodaje Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki, który pomagał w przeprowadzce i koordynował działania.

– Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, mamy wraz z dziećmi mają zapewnione mieszkanie, placówki oświatowe i wsparcie. Życzę wszystkim rodzinom dobrego życia w nowych miejscach – mówi Anna Majchrzak, zastępca burmistrza Białołęki, zaangażowana w pomoc mieszkańcom budynku przy ul. Skierdowskiej.

 

Miasto i mamy wspiera Fundacja Siepomaga. Ze zbiórki przeprowadzonej dla samotnych matek fundacja sfinansowała transport, a także pobyt w sali zabaw, opiekę i wyżywienie dla dziesięciorga dzieci w dniu przeprowadzki. Dodatkowo fundacja zakupiła wyposażenie części mieszkań, m.in. meble, wyposażenie kuchni, zabawki, środki czystości. Ponadto mamy dostaną od fundacji środki na start, które pomogą im się urządzić w nowych domach. 

Pomoc w starcie zaoferowały także Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka oraz Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Stowarzyszenie także wyposażyło część mieszkań i będzie służyło mamom wsparciem w pierwszych miesiącach od przeprowadzki.

 

Jak podkreśla Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta Warszawy do spraw kobiet, na drodze do pełnego usamodzielnienia się samotnych matek najważniejsze jest zapewnienie kompleksowej i długofalowej pomocy oraz motywacja do zmian w swoim życiu, która wspiera cały ten proces. – W trakcie przeprowadzki mamy były autentycznie wzruszone szansą na nowy start w życiu, jaką otrzymały dla siebie i swoich dzieci – dodaje pełnomocniczka.

 

Film o przeprowadzce samotnych mam do nowego domu: facebook.com/warszawa